Indikace a limity exenteračních výkonů v pánvi

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: Meze onkochirurgické radikality

Číslo abstraktu: 081

Autoři: prof. MUDr. David Cibula, CSc.; prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; M. Pešková; prof. MUDr. Robert Gürlich, DrSc.; doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.; MUDr. Daniela Fischerová, PhD.; MUDr. Pavel Mareš; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Exenterační operace v pánvi leží na hranici únosné chirurgické radikality, jsou provázeny vysokou morbiditou a ve většině případů snižují významně kvalitu života. V některých indikacích však nemají léčebnou alternativu a jsou proto stále standardními výkony v onkochirurgii. Navíc je třeba zdůraznit, že pojem exenterace pánve zahrnuje několik výkonů, s velmi rozdílnou radikalitou. Znalost a volba optimální radikality ovlivňuje morbiditu výkonu, ale i kvalitu dalšího života. Nejčastějšími indikacemi jsou recidivy / progrese karcinomu děložního hrdla, vulvy, pochvy nebo kolorekta. Stále více se však exenterace uplatňují i v primární léčbě lokálně pokročilých nádorů v pánvi. Výsledky těchto náročných operací ovlivňuje zásadně výběr pacientů. Především u recidiv pánevních nádorů po radioterapii je rozhodující pro dlouhodobé výsledky včasná indikace.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005