Zhoubné nádory mužského pohlavního ústrojí (C60-C62)

Mezi zhoubné nádory mužského pohlavního ústrojí patří zhoubné nádory prostaty, varlat a penisu (pyje).

Zhoubný nádor prostaty (žlázy předstojné) se obvykle vyvíjí v periferní zóně prostaty. Jednou z příčin vzniku, je „nerovnováha“ mužského pohlavního hormonu testosteronu, který se tvoří ve varlatech. Karcinom prostaty je druhým nejčastějším onkologickým onemocnění mužů u nás a jeho výskyt roste. Incidence karcinomu prostaty vzrůstá s věkem, nejčastěji se vyskytuje po "padesátce".

Nádor varlete vzniká při abnormálním dělení a zrání zárodečných buněk ve varleti. Zhoubné nádory varlat (testikulární nádory) představují asi 1% všech zhoubných nádorů u mužů, jsou u nás nejčastějším nádorovým onemocněním mužů ve věkové kategorii 20 až 40 let.

Nádor penisu je v ČR relativně vzácný zhoubný nádor. Jeho výskyt v poslední době stoupá. Nádory penisu postihují převážně muže nad 40 let. Ve velké většině případů se jedná o kožní, dlaždicobuněčný, rakovinový nádor (spinocelulární karcinom) vyrůstající z kůže penisu.

V rámci prevence zhoubného nádoru prostaty by muži nad 50 let měli absolvovat vyšetření prostaty, které však není součástí státem organizovaného skríningu.  Prevence zhoubného nádoru varlete v pravém slova smyslu neexistuje a proto je zatím jediným účinným prostředkem včasného odhalení choroby samovyšetřování. Pravidelným samovyšetřováním lze dosáhnout včasné diagnózy a tím podstatně zvýšit šanci na úplné vyléčení možného zhoubného nádoru.

Vhodnou prevencí rakoviny penisu je dostatečná hygiena a mytí penisu pod předkožkou.

V této kapitole najdete informace o nádorech prostaty, varlat a penisu, jejich výskytu, prevenci, diagnostice, léčbě a období po léčbě. Odborné články jsou napsány odborníky na léčbu této diagnózy. Dále zde najdete Otázky a odpovědi o prostatě, sestavené předsedou České urologické společnosti ČLS JEP. Dalšími informacemi jsou plné texty Informačních brožur pro pacienty a jejich blízké, odkazy na další informace na internetu a aktuální články.

Kam dále