Už víme, jak spí onkologicky nemocní v ČR

Už víme, jak spí onkologicky nemocní v ČR

Praha 22.1.2021, Tisková zpráva: Amelie, z.s. realizovala dotazníkové šetření mezi onkologicky nemocnými v ČR a výstupy této sondy mezi téměř 400 lidmi potvrzují, že se v problematice spánku a jeho narušení v zásadě nelišíme od zbytku světa. Informace také naznačují cesty, kde se dá něco zlepšovat. Celkově však výzkum vzbuzuje i mnoho otázek. Mezi nimi například v oblasti služeb pro lidi s problémy se spánkem.

Během léta 2020 proběhl sběr dotazník na téma spánku mezi onkologicky nemocnými. Přestože dotazník nelze zevšeobecňovat, jeho výsledky naznačují, že je situace v zásadě stejná jako v zahraničí a že onkologicky nemocní mají obtíže mnohem častěji než běžná populace. U běžné populace se nespavost dle zahraničních studií projevuje v rozmezí 6 až 30% populace, u onkologicky nemocných to je u 30 až 75%.

Dopady nespavosti se odrážejí v mnoha rovinách, z nichž některé se dají vyjádřit i finančně zátěží pro jedince, zaměstnavatele i zdravotní systém. Jiné mají v dlouhodobém horizontu dopady na zdraví, život, psychiku či kvalitu života. Proč se jí zabývat u onkologicky nemocných je třeba to, že se v důsledku nespavosti narušuje imunita, která je sama o sobě léčbou a nemocí zatížena. Také to, že některé typy onkologické léčby samy o sobě mají dopady na kvalitu i kvantitu spánku např. hormonální léčba či ozařování v oblasti pánve. 

Jak vypadá nespavost? Prodloužená doba usínání, časté probouzení v noci, časné ranní probouzení; spánek, který nepřináší zotavení, má vliv na denní aktivity a fyzické projevy. Pokud tyto obtíže trvají déle než měsíc s frekvencí 3x a vícekrát během týdne, jde o klinicky diagnostikovatelnou nespavost.

Co se podařilo dotazníkem zjistit:

  • Téměř tři čtvrtiny onkologicky nemocných v léčbě a nebo po ní zažívají obtíže se spánkem.
  • U více než poloviny respondentů šlo o obtíže se spánkem středně závažné a velmi závažné.
  • Nejčastěji obtíže vnímali lidé ve věkové kategorii 50 až 59 let. Častěji ti, kdo žijí v domácnosti s nezletilým dítětem a ti, kdo měli obtíže se spánkem ještě před diagnózou.
  • 70% dotazovaných onkologicky nemocných se na jejich spánek neptal lékař a ze své aktivity o tom více než 49% respondentů s lékařem ani nehovořilo.
  • Nejčastější intervencí lékaře je léková forma řešení nespavosti.

Přestože je spánek téma, které by nemělo zůstávat stranou, lidé obecně obtíže s nespavostí podceňují a odkládají hledání řešení - u onkologicky nemocných to není jiné. Na podporu jejich spánku vznikla stránka https://www.amelie-zs.cz/spanek

Pro více informací kontaktujte:

Michaela Čadková Svejkovská

amelie@amelie-zs.cz