Pacient a rodina

Pacient, rodina a přátelé

Pokud jste zavítali do této sekce, pravděpodobně rakovina vstoupila do života Vašeho, Vaší rodiny nebo Vašich přátel. Čeká Vás náročné období, ale snažte se k nové situaci přistoupit aktivně, ptejte se, buďte partnerem zdravotnickému týmu, který Vás nemocí provede, mluvte o své nemoci a shánějte si informace, protože kompletní informace o nemoci jsou důležitou součástí léčby. Česká onkologická společnost Vám nabízí velké spektrum informací pro všechny etapy, kterými onkologický pacient a jeho blízcí procházejí, od chvíle, kdy se dozví diagnózu, až po období po léčbě, ať už byla úspěšná nebo, v některých případech, neúspěšná. Nenajdete zde jen informace o jednotlivých diagnózách a léčebných metodách, ale také velmi konkrétní rady, tipy, kontakty určené jak pro pacienta, tak pro jeho blízké a pečující. Dozvíte se například, jak jíst, jak lépe zvládat nežádoucí účinky léčby, jak zvládat své onemocnění nebo péči o blízkého nemocného a vydržet a další praktické informace. Prakticky u každého, kdo na vlastní uši uslyší, že má "rakovinu", se objevují pocity definitivního převratu života, spojené s nejistotou, strachem a bezmocí. Do značné míry je to nutné, někdy je to ale zbytečné. Medicína dnes již dokáže řadu nádorových onemocnění léčit a v případě časnějších stádií nemoci dokonce i vyléčit.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 207 zrušit všechny filtry
Tulipánový měsíc v rozjezdu: hledejte stopy kampaně na ulici, v MHD a v nemocnicích

Tisková zpráva. Amelie realizuje již pošesté Tulipánový měsíc. Je to akce plná skutečných i namalovaných tulipánů na onkologických ambulancích i lůžkových odděleních nemocnic. Kampaň má za cíl udělat měsíc březen plný porozumění a naděje pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Rakovina je vyčerpávající a stresující nemoc, psychosociální podpora je pro lidi s touto diagnózou velmi důležitá, měla by na naplnit komplex potřeb jak nemocných, tak jejich blízkých. Bohužel u nás zatím není příliš rozšířená.

Co nabízí Mamma HELP ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám - tisková zpráva

Pacientská organizace Mamma HELP se spojila s agenturou Young & Rubicam k vytvoření nového spotu na podporu ojedinělého projektu Mamma HELP center v České republice - poskytování individuálního bezplatného poradenství a podpůrné péče ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám.

České ILCO - informace o pacientském sdružení stomiků

České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků. Ve vedení Českého ILCO a klubech stomiků pracují stomici, kteří již život se stomií zvládli a mají dostatek informací a zkušeností, které mohou předávat dál. Poslání a projekty sdružení pacientů České ILCO. 

PhDr. Ing. Martin Pospíchal

Přednáška se věnuje tématu post-traumatického růstu u onkologických pacientů. Je možné, aby se člověk po náročné životní události, mezi které patří i onkologické onemocnění, cítil subjektivně lépe a připadl si "lepší", než před nemocí?

Výzva k podpoře projektu Rok psychoonkologické prevence

Hledáme podporu pro projekt Rok psychoonkologické prevence #MysliProtiRakovině. Cílem projektu je věnovat se doposud opomíjené možnosti využití psychologických poznatků při prevenci a zvládání onkologického onemocnění. Výbor České onkologické společnosti vyjádřil na svém zasedání 26. 9. 2017 podporu projektu.

Děti v rodině onkologického pacienta - jak sdělit dítěti něco velmi závažného 
Mgr. Hana Kynkorová

Nemocný rodič se často snaží "ochránit" své dítě tím, že mu o nemoci neřeknou. "Děti však instinktivně vycítí, že jde o něco vážného… Mohou si říkat, že je to tak těžké, že si o tom rodiče netroufají mluvit. A proto se ani ony samy nezeptají. Takže zůstanou samy se svými obavami a dohady, bez podpory rodičů, a teprve to opravdu nahání strach“. Přečtěte si pár návrhů pro rodiče, kteří potřebují sdělit dítěti něco velmi závažného a poslechněte si přednášku na toto téma.  

Lucie Štrublová

Sdružení Společně k úsměvu je společenství převážně mladých lidí, kteří si v dětském či dospívajícím věku prošli onkologickou léčbou. Jednou z jejich činností je práce na projektu “Dlouhodobé péče o vyléčené pacienty dětské onkologie s pozdními následky”, který zahrnuje i otázku správného životního stylu, konkrétně správné stravy, pohybové aktivity a absenci kouření. 

Lucie Štrublová

Daruj Příběh je úspěšný projekt spolku Společně k úsměvu, který je sdružením mladých lidí po prodělané onkologické léčbě v dětském věku nebo v době dospívání. Projekt je založen na sdílení zkušenosti s onkologickou léčbou s dalšími pacienty, jejich rodinami, ať už z pozice léčeného, vyléčeného, příbuzného, kamaráda nebo partnera. 

Nové techniky radioterapie
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Léčba zářením – radioterapie, lépe však náplň oboru vystihuje název radiační onkologie, je klinickým oborem, který v posledních 5-8 letech prošel v naší republice významnou přístrojovou obměnou. V každém komplexním onkologickém centru je k dispozici moderní ozařovací technika a základním zdrojem jsou lineární urychlovače s fotonovým a elektronovým zářením. Pan prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. z Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně vysvětluje nové možnosti moderních lineárních urychlovačů.

Integrativní medicína v onkologii
MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

V současnosti se v medicíně celosvětově otvírá nový směr, kterým je integrace „evidence-based“ (tedy na důkazech založených), vybraných, dosud alternativních či komplementárních postupů (KAM) do klasické tzv. západní medicíny.

V souladu s nejnovějším vývojem jsme pro Vás aktualizovali texty o gynekologických nádorových onemocněních. Pan prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. z Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady aktualizoval texty o zhoubných nádorech děložního hrdla (čípku), vulvy a o Gestační trofoblastické nemoci a  pan primář MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. z oddělení gynekologické onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně aktualizoval texty o zhoubných nádorech těla děložního a pochvy.

Pan prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. aktualizoval text pro pacienty o transplantaci krvetvorných buněk. Transplantace krvetvorných buněk je léčebná metoda, která se používá zejména v léčbě zhoubných krevních onemocnění. 

V souladu s nejnovějším vývojem jsme pro Vás aktualizovali texty o leukemii, prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. z Fakultní nemocnice Motol upravil článek Leukemie v dětském věku a prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. z Fakultní nemocnice Brno o Leukémii dospělých.  

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Vítáme Vás na nových stránkách České onkologické společnosti na staré doméně Linkos.cz. Linkos nedávno oslavit plnoletost a jako dospělý by rád ještě o něco lépe sloužil a pomáhal nejen členům onkologické společnosti všech odborností, lékařům, sestrám a všem, jejichž každodenní náplní je péče o onkologické pacienty, ale především onkologickým pacientům samým, jejich rodinám a přátelům a to od okamžiku, kdy je onkologická diagnóza poprvé vyslovena až po období, které následuje po úspěšném, či někdy, bohužel, neúspěšném ukončení léčby a po něm. Česká onkologická společnost  však nabízí i mnoho informací pro ty z vás, které zajímá zdravý životní styl a onkologická prevence. Na novém Linkosu Vás vítá v krátkém videu předsedkyně České onkologické společnosti Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Vaše léčba v komplexním onkologickém centru bude společnou prací odborníků mnoha profesí! Základem pro správnou diagnostiku, správné nastavení léčby a udržení co nejvyšší kvality Vašeho života během léčby je práce v multidisciplinárním týmu!  Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti, vysvětluje fungování multidisciplinárních týmů.