Jelimán

Jelimán, z.s. je informačním a edukačním centrem pro veřejnost, onkologické pacienty a pacienty v remisi. Nosným pilířem organizace je motivace, psychická podpora, duševní terapie, nutná a nezbytná k překonání této těžké nemoci. Zakladatelka pacientské organizace Jelimán, Věra Fina, je onkologickou pacientkou v remisi. Napsala o tomto onemocnění motivační knihy. Pravidelně vydává kalendáře s osobním mottem „každý den je dar“. Uskutečňuje motivační besedy a také besedy o prevenci onkologického onemocnění. Pořádá autorská čtení, výstavy svých obrazů a fotografií, důležité k duševní terapii. Organizuje kulturní vystoupení, pořádá kulturní programy pro onkologické pacienty a pacienty v remisi nejen z České republiky. Usiluje o legislativní změny vyhlášek a zákonů pro hendikepované pacienty po onkologickém onemocnění. Za tyto kroky získala nejedno významné ocenění. Rovněž je za tyto kroky ku pomoci onkologickým pacientům nominována na prestižní ocenění.  Informuje a pomáhá pacientům se stomiemi. Pořádá „živé“ linky na soc. sítích, kde onkologickým pacientům dává naději.

Je zakladatelkou a autorkou projektu „Sad nadějí“, který je pro onkologické pacienty a pacienty v remisi. Tento unikátní, jedinečný a motivační projekt je chráněn autorským právem. Projekt, který nemá hranic stejně, jako zhoubné onemocnění. Projekt, který se týká celého světa a celému světu se nabízí. Záštitu tomuto projektu udělil rektor univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima a také hejtman Královéhradeckého kraje.