docetaxel (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika - taxany

Mechanismus účinku léku

  • Buňka při dělení vytváří dělicí vřeténko složené z mikrotubulů, docetaxel podporuje tvorbu mikrotubulů, mikrotubuly stabilizuje (inhibuje depolymerizaci). Výsledkem narušení funkce dělícího vřeténka a zablokování buněčného dělení
  • Taxany jsou odvozeny od rostlinného alkaloidu taxolu, získaného z kůry stromu Taxus brevifolia. V současné době se taxany získávají semisynteticky z rostlinného prekurzoru, který se získává z jehličí evropského tisu Taxus baccata

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 60 minut každé 3 týdny
  • Premedikace: den před infúzí, v den infúze a den po infúzi se podává kortikosteroid dvakrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Množství etanolu v přípravku může ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.