kabazitaxel (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika - taxany

Mechanismus účinku léku

  • Buňka při dělení vytváří dělicí vřeténko složené z mikrotubulů, kabazitaxel podporuje tvorbu mikrotubulů, mikrotubuly stabilizuje (inhibuje depolymerizaci = rozpuštění). Výsledkem narušení funkce dělícího vřeténka a zablokování buněčného dělení.
  • Taxany jsou odvozeny od rostlinného alkaloidu taxolu získaného z kůry stromu Taxus brevifolia. V současné době se taxany získávají semisynteticky z rostlinného prekurzoru který se získává z jehličí evropského tisu Taxus baccata

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Kabazitaxel může mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje protože může zapříčinit únavu a závrať.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.