kardiotoxicita

Některé vlivy (kardiotoxické) mohou vést ke změnám buněk srdečního svalu nebo k porušení funkce srdce.

Kardiotoxicita je nežádoucím účinkem například léků ze skupiny antracyklinů (doxorubicin, epirubicin, idarubicin), u nichž je nutno dodržet maximální celkovou (kumulativní) dávku. Porucha srdeční funkce (zpravidla reverzibilní) může být spojena též s anti-HER2 léky (lapatinib, pertuzumab, trastuzumab, trastuzumab emtansin).

Před zahájením a v průběhu léčby těmito léky se proto funkce srdce kontroluje (EKG, echokardiografie)

Opatrnost je nutná i při ozařování levé poloviny hrudníku.