lapatinib (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky inhibitory proteinové kinázy - inhibitory HER2

Mechanismus účinku léku

  • Růst a dělení buněk a další buněčné pochody jsou řízeny systémem zevních signálů, receptorů na povrchu buňky a sítí signálních bílkovin uvnitř buněk. Nadměrná aktivita systému může vést ke vzniku nádoru a podporuje jeho další růst a metastazování a blokuje apoptózu.
  • Receptor HER2 nepotřebuje k aktivaci vnější signál. Pří HER2-pozitivitě je počet HER2 receptorů výrazně zvýšen (overexprese), tím je i jejich signalizace mnohonásobně vyšší. Je podpořen růst nádoru a tvorba angiogenních faktorů. 
  • Lapatinib inhibuje tyrosinkinázu HER2 a rovněž i tyrosinkinázu EGFR a blokuje tak uvedené účinky.
  • Viz vyšetření IHC a ISH.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně dlouhodobě
  • Neužívat s jídlem (pokud možno užívat vždy stejně buď hodinu před jídlem, nebo hodinu po jídle)
  • Během léčby lapatinibem se nemá pít grapefruitová šťáva (může snížit odbourávání léku a zvýšit tak riziko nežádoucích účinků) a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Škodlivý vliv na tyto aktivity nelze předpovídat. Profil nežádoucích účinků je třeba vzít v úvahu při posuzování schopnosti vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost motorické a kognitivní schopnosti.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.