fluorouracil (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika, antimetabolity, analoga pyrimidinu

Bývá označován zkratkou 5-FU nebo FU

Mechanismus účinku léku

Fluoruracil je analogem uracilu, složky ribonukleové kyseliny. V buňce je metabolizován, metabolit blokuje enzym thymidylátsyntetázu (TS), který se podílí na syntéze thymidinu, který je součástí DNA. Blokádou TS je tedy blokována syntéza DNA

Registrované indikace

 • Karcinomy gastrointestinálního traktu (žaludek, tlusté střevo a konečník, slinivka břišní, játra)
 • Karcinom plic
 • Karcinom prsu
 • Karcinom děložního hrdla
 • Karcinom vaječníků
 • Karcinom močového měchýře
 • Karcinom prostaty

Způsob užívání léku

 • Nitrožilní injekce nebo infúze v různých režimech včetně kontinuální infúze trvající několik dní

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Fluoruracil může vyvolat nauzeu a zvracení a tedy nepřímo vést ke snížené schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku, včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby, nežádoucí účinky, informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL, je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je „Souhrn informací o přípravku“ určený odborníkům)

Užití léku v léčbě nádorových onemocnění dle doporučení ČOS (Modrá kniha)

(určeno odborníkům)

 • Zhoubný novotvar jícnu a gastroezofageální junkce (C15, C16.0)
 • Zhoubný novotvar žaludku (C16)
 • Zhoubný novotvar kolorekta (C18-20)
 • Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu (C21)
 • Zhoubný novotvar slinivky břišní (C25)
 • Neuroendokrinní nádory