fluoruracil (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga pyrimidinu
Bývá označován zkratkou 5-FU nebo FU

Mechanismus účinku léku

  • Fluorouracil je analogem uracilu, složky ribonukleové kyseliny. V buňce je metabolizován, metabolit blokuje enzym tymidylátsyntetázu (TS), který se podílí na syntéze tymidinu, který je součástí DNA. Blokádou TS je tedy blokována syntéza DNA

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní injekce nebo infúze v různých režimech včetně kontinuální infúze trvající několik dní

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Fluoruracil může vyvolat nauzeu a zvracení a tedy nepřímo vést ke snížené schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.