obinutuzumab (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, monoklonální protilátky

Mechanismus účinku léku

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze při zahájení léčby týdně 3 týdny, dále každé 4 týdny.
  • První infúze 4 hodiny, doba dalších se zkracuje dle snášenlivosti.
  • Premedikace: hodinu před prvním podáním se podávají kortikosteroidy nitrožilně, antipyretika a antihistaminika v tabletách. Před další infúzí je podávání těchto léků závislé na snášenlivosti léčby.
  • Před infúzí se nemají užívat léky na snížení krevního tlaku.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. V průběhu první infúze se velmi často objevují reakce na infúzi. Pacienti, u kterých se příznaky související s podáním infúze objeví, nemají řídit ani obsluhovat stroje, dokud tyto příznaky nevymizí.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).