panobinostat (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cílené léky

Mechanismus účinku léku

  • Panobinostat je inhibitor histonové deacetylázy (HDAC). Inhibice aktivity HDAC vede k zastavení buněčného cyklu a/nebo k apoptóze některých pozměněných buněk.

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Tobolky podávané ústy třikrát týdně prvý a druhý týden, opakování od čtvrtého týdne.
  • Během léčby se nemá konzumovat karambola, grapefruity nebo granátová jablka a jejich šťávy (může zvýšit riziko nežádoucích účinků) a užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Po podání přípravku se může objevit závrať, přípravek tedy může mít malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.