etoposid (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika rostlinného původu, deriváty podofylotoxinu

Bývá označován zkratkou VP-16

Mechanismus účinku léku

  • Etoposid ovlivňuje funkci topoizomerázy II, což je enzym rozvolňující DNA a inhibuje syntézu DNA. To vede k rozštěpení jednoduchého a dvojitého řetězce DNA a k úmrtí buněk. Etoposid je derivátem alkaloidu (podofylotoxinu) rostliny Podophyllum peltatum.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 30 – 60 minut, nejčastěji denně 5 dní nebo ob den 3 dny každé 3 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Pokud se objeví nežádoucí účinky, jako je únava a ospalost, nesmí se řídit ani obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.