topotekan (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika rostlinného původu, analoga kamptotecinu

Mechanismus účinku léku

  • Topotekan inhibuje enzym topoizomerázu I. Tento enzym je důležitý při replikaci ("kopírování") DNA podílí se na "rozpletení" dvojitého vlákna DNA. Při inhibici topoizomerázy je tento proces porušen, dochází ke zlomům a řetězec DNA se rozpadá.
  • Topotekan je semisyntetický derivát kamptotecinu alkaloidu stromu Camptotheca acuminata

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 30 minut tři týdny nebo týdně třikrát každé 4 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů by se měla zachovávat opatrnost, zvláště pokud přetrvává únava a astenie.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.