tegafur (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga pyrimidinu
Bývá označen zkratkou S-1

Mechanismus účinku léku

  • Tegafur je metabolizován na 5-fluorouracil (5-FU), ten je v organizmu dále metabolizován, metabolity blokují syntézu DNA.
    Přípravek Ftorafur obsahuje pouze tegafur, přípravek Teysuno obsahuje další dvě látky:
  • gimeracil inhibuje enzym DPD (v játrech), který odbourává 5-FU, je tak zajištěna dostatečná koncentrace 5-FU v krvi
  • oteracil inhibuje enzym (OPRT) a tím snižuje vliv 5-FU na normální sliznice. Je tak zajištěna optimální koncentrace F-FU v nádorových buňkách při snížené toxicitě

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy dvakrát denně 21 dní, každé 4 týdny
  • Užívá se na lačno nejméně jednu hodinu po jídle nebo před jídlem.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek má středně závažný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při kombinaci s cisplatinou jsou časté únava, závratě, rozmazané vidění a nevolnost. 

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.