Doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie
  • Radiační onkologie

Motivace ke kandidatuře

Přes rostoucí množství nových protinádorových léčiv i moderních diagnostických a léčebných technik pokládám za hlavní důvod zlepšujících se výsledků onkologické léčby především týmovost a vzájemnou spolupráci, nastavení a dodržování standardů péče a přenášení nových vědeckých poznatků do praxe.
Zmíněné důvody jsou mojí motivací pro práci ve výboru ČOS. Usiluji o těsnou spolupráci ČOS a SROBF, ke které jsem se snažil jako člen obou výborů v posledním funkčním období maximálně přispívat, ale i o spolupráci s dalšími odbornostmi. Určitě pokládám za nutné podpořit ROC mj. možností léčby některými moderními centrovými léky, byť to bude vyžadovat mnohem těsnější spolupráci s příslušným KOC v rámci jeho MDT.
Za slabinu onkologické péče v ČR pokládám obtížnou dostupnost některých léků, které v jiných zemích jsou na základě EBM dostupné. Bohužel se často nedůstojně dohadujeme se ZP, zda je nemoc z kategorie vzácných a zda se jedná o jedinou možnou léčbu. V tom nás čeká ještě spousta práce.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS