MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Zástupce přednosty pro vědu a výzkum Vedoucí Jednotky fáze I

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie

Motivace ke kandidatuře

Vážené kolegyně, vážení kolegové, do výboru ČOS kandiduji, neboť bych ráda přispěla k modernizaci systému onkologické péče. Hlavní body spatřuji v decentralizaci onkologické péče, podpoře multidisciplinární spolupráce na všech úrovních a zlepšování systému vzdělávání a pracovních podmínek mladých lékařů. Jako předsedkyně akademické skupiny CZECRINonco pomáhám budovat koncepci multicentrických akademických klinických studií, konkrétním úspěšným projektem je vytvoření platformy GENESIS, která umožní sdílení a využívání dat z konzultací všech molekulárních tumor boardů. Existence jednotné databáze usnadní jednání s plátci zdravotní péče a zvýší také regionální dostupnost agnostického použití cílené léčby. Již čtvrtým rokem jsem předsedkyní programového výboru BOD a nyní i ESMO. Propojením těchto aktivit s prací ve výboru ČOS vidím možnost zapojení českých onkologů do evropské onkologické komunity a vytváření rovnocenných možností spolupráce nejen na národní ale i mezinárodní úrovni.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS