Volby do ČOS 2023

Informace volební komise o nadcházejících volbách do výboru a revizní komise České onkologické společnosti.  

5. 4. 2023 volební komise zaslala podklady k e-volbě na ČLS JEP pro volbu do výboru a revizní komise ČOS, které se budou konat 18.4. - 25.4. 2023

Jedná se o:

  • Kandidátní listina pro výbor ČOS
  • Kandidátní listina pro RK ČOS
  • Seznam e-mailových adres všech členů ČOS
  • Průvodní dopis se všemi zásadními informacemi k volbám
  • Pozvánka k volbám

Vyhlášení výsledku voleb bude do 5.5.2023, lhůta pro podání stížností do 5.6.2023 na e-mail: volby@linkos.cz. 

Se srdečným pozdravem,

Alexandra Aschermannová
předsedkyně volební komise ČOS