Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost  

Seznam akcí, které jsou zrušeny nebo přesunuty v důsledku šíření infekce COVID-19 v ČR a následných opatření: 

XXVII. Jihočeské onkologické dny (22. - 24. 10. 2020) - přesunuto na termín 21. - 23. 10 2021
XXIII. setkání Klubu mladých onkologů (19.-21.6.2020) - přesunuto na termín 18.-20.6.2021
Kontroverze v onkologii (původně 21.-22.5.) - letos zrušeno a přesunuto na termín 20. - 21. 5. 2021
Brněnské onkologické dny (původně 22. -24. 4., poté 15.-16.10.)  - přesunuto na 13. – 15.10.2020 - POUZE ONLINE!
Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře (původně 22.4.) - akce pro rok 2020 zrušena, nový termín není znám
Interaktivní seminář "Komunikace o ukončování léčby", projekt KVMO (původně 22.4. ) - přetvořeno v online webinář  25.5.-30.9.2020
Výroční zasedání KLS a ČSCLL (původně 1.-3. dubna) - přesunuto na termín 7.- 9. října 2020

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 931 zrušit všechny filtry
XV. Brněnské hematologické dny 4. - 5. 11. 2020

Česká hematologická společnost ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na XV. Brněnské hematologické dny konané ve dnech 4. - 5. 11. 2020. Hlavními tématy letošního ročníku je chronická myeloidní leukémie a Antifosfolipidový syndrom. 

11. Psychoonkologické sympozium na téma EMOCE jako součást onkologického onemocnění, 9. 9. 2020 FF UK Praha

Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti při ČLS JEP vás zve na 11. Psychoonkologické sympozium na téma EMOCE jako součást onkologického onemocnění. Odborný program pro Vás připravili psychologové z Psychoonkologické sekce České onkologické společnosti při České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Vstup na sympozium je volný (zdarma), bez registračního poplatku. Registrace e-mailem. program k dispozici.  

XII.celostátní konference paliativní medicíny 9. - 10. 10. 2020, Plzeň

Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny, která je určená lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. Pozvání pro členy ČOS.

Vychází číslo 3 časopisu Klinická onkologie

Ve třetím letošním čísle redakční rada upozorňuje na přehledovou práci o hladinách NT-proBNP a troponínu T u onkologických pacientů, na původní práci o možnostech včasného záchytu kardiotoxicity cytostatické léčby a na kazuistiku ukazující kompletní odpověď na chemoterapii metastatického karcinomu pankreatu spojeným se zárodečnou mutací genů BRCA2 a CHEK2. 

Věková hranice pro screening nádorů kolorekta byla snížena na 50 let

Od 1. července 2020 mají lidé od 50 let vyšetření formou kolonoskopie, která je prevencí rakoviny tlustého střeva, zdarma. Věkovou hranici o 5 let snížilo Ministerstvo zdravotnictví. Česká republika patří bohužel k zemím, kde každoročně rakovinou tlustého střeva a konečníku onemocní nejvíce pacientů. Proto probíhá adresné zvaní občanů ke screeningu.

Stav národního onkologického registru ČR k 30. červnu 2020

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 6. 2020.

Výzva k účasti v mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obracíme se na Vás s prosbou o účast ve velké mezinárodní studii „The COVID-19 HEROES“, která se zaměřuje na psychologické dopady pandemie způsobené novým koronarovirem. Jde o anonymní dotazníkové šetření určené pro všechny, kdo pracují ve zdravotnictví nebo v oblasti sociální péče.

Reakce AIFP ke stanovisku výboru ČOS k problematice studií
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M.

Výbor ČOS projednal na svém zasedání dne 16. června 2020 stanovisko k problematice studií farmakoterapie nádorových onemocnění mimo onkologická pracoviště (viz. zápis ze zasedání výboru, bod 11).  Asociace inovativního farmaceutického průmyslu reagovala dopisem na toto stanovisko.   

Stanovisko k problematice studií farmakoterapie nádorových onemocnění mimo onkologická pracoviště

Výbor ČOS projednal na svém zasedání dne 16. června 2020 stanovisko k problematice studií farmakoterapie nádorových onemocnění mimo onkologická pracoviště. 

12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2021 - 1. anonce

12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2021 proběhne ve dnech 20.‒22. ledna 2021, a to již tradičně v Clarion Congress Hotel Prague. Kolokvium, které proběhne pod mottem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“, pořádá společnost We Make Media, s. r. o.

Masarykův onkologický ústav vyhlašuje výběrové řízení na místo Primář/primářka oddělení laboratorní medicíny

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa Primář/primářka oddělení laboratorní medicíny.  Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 5. srpna 2020 včetně. Seznamte se s požadavky, podmínkami a průběhem výběrového řízení v části Nabídka zaměstnání.  

Záznam a prezentace z Fóra onkologů konaného dne 5.6. 2020 v Praze

6. června 2020 se v Praze konalo Fórum onkologů. Hlavními tématy byla činnost výboru ČOS, péče o onkologické pacienty v době pandemie, predikce centrové léčby, úhradová vyhláška a onkologická prevence. Před Fórem onkologů se konala  tisková konference České onkologické společnosti, jejímž hlavním tématem byla onkologická péče v době pandemie, výsledky a onkologická prevence. Hostem byl i premiér ing. Andrej Babiš. Zveřejňujeme prezentace a audiovizuální záznamy všech přednášek a vystoupení na Fóru onkologů. 

Slavnostní zahájení Fóra onkologů
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně ČOS, a Ing. Andrej Babiš, předseda vlády ČR, zahájili jednání Fóra onkologů, které se konalo 5.6. 2020 v Praze.  

Úvodní slovo ředitele VZP na Fóru onkologů
Ing. Zdeněk Kabátek

Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP v úvodu pozdravil zasedání Fóra onkologů a poděkoval za dosavadní spolupráci.  

Prevence v onkologii, budoucnost preventivních programů
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH

Vystoupení na Fóru onkologů 5.6. 2020 se zabývá zdravotnictvím v době pandemie a budoucností preventivních programů.