Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost  

Vyjádření výboru ČOS ČLS JEP k situaci související se šířením koronavirového onemocnění COVID-19 - určeno lékařům

Seznam akcí, které jsou zrušeny nebo přesunuty v důsledku šíření infekce COVID-19 v ČR a následných opatření: 

XXIII. setkání Klubu mladých onkologů (19.-21.6.2020) - přesunuto na termín 18.-20.6.2021
Kontroverze v onkologii (původně 21.-22.5.) - letos zrušeno a přesunuto na termín 21. 5. 2021
Fórum onkologů (původně 3.4.) - přesunuto, nový termín bude oznámen
Brněnské onkologické dny (původně 22. -24. 4.)  - přesunuto na 15. – 17.10.2020
Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře (původně 22.4.) - přesunuto na podzim
Interaktivní seminář "Komunikace o ukončování léčby", projekt KVMO (původně 22.4. ) - přetvořeno v online webinář  25.5.-30.9.2020
Výroční zasedání KLS a ČSCLL (původně 1.-3. dubna) - přesunuto na 7.- 9. října 2020

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 911 zrušit všechny filtry
KOC ve Zlíně příjme onkologa/onkoložku či radiačního onkologa/onkoložku

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín hledá, z důvodu rozšiřování péče, onkologa/onkoložku či radiačního onkologa/onkoložku. KOC se skládá z oddělení klinické onkologie a radiační onkologie. Na těchto pracovištích se zajišťuje kurativní i paliativní léčba zhoubných nádorů, zahrnující chemoterapii, radioterapii, biologickou léčbu, hormonální léčbu, léčbu podpůrnou a symptomatickou.

Stav národního onkologického registru ČR k 31. květnu 2020

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 5. 2020.

Druhý názor na léčbu onkologických pacientů i pacientů s revmatickým onemocněním pro onkology a praktické lékaře
Petra Hájková

V praxi je rozhodování o nejvhodnější léčbě často dost komplikované. Ne vždy je čas nebo možnost poradit se s ostatními kolegy. Názory a zkušenosti kolegů s mnohaletou praxí jsou cenné a vítané. A právě propojení odborníků v dané specializaci je smyslem konzultačního portálu Mujpacient.cz, který je zaměřen na oblast onkologie. Novinkou je projekt REVMA-online.cz, jenž je založen na stejném principu a umožňuje rychlou a bezplatnou poradu s odborníky z oboru revmatologie. Projekt se zaměřuje na diagnostiku a léčbu pacientů s revmatickými onemocněními.

Praktický návod pro testování a cílenou léčbu dospělých pacientů se solidními nádory s NTRK genovou fúzí v běžné klinické praxi
Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Souhrn: Inhibitory kinázy tropomyosinového receptoru (TRK) nabízí možnost selektivního ovlivnění této signální dráhy s dramatickým a dlouhodobým účinkem na nádory, u nichž se nachází fúze genů pro neurotrofní receptory s tyrosin kinázovou aktivitou (NTRK). Vzhledem k nízké incidenci těchto aberací u běžných typů solidních nádorů dospělých je identifikace pacientů s touto aberací velkou výzvou pro klinickou praxi. Cílem tohoto sdělení je poskytnou stručný a přehledný návod k testování na přítomnost NTRK genových fúzí a indikaci léčby inhibitory TRK (TRKi) pro běžnou onkologickou klinickou praxi.

Multigenové panely při individualizaci léčby u časného karcinomu prsu – ano, ale jen u vybraných pacientů
Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Přednáška o možnostech individualizace léčebného přístupu k pacientkám s nově diagnostikovaným časným karcinomem prsu s cílem zabránit overtreatmentu, resp. undertreatmentu. Přednáška zazněla na PragueONCO 2020 a zabývá se hodnocením multigenových panelů a jejich použitím v klinické praxi. 

Online seminář, "Komunikace o ukončování léčby”

Seminář, původně plánovaný na BOD 2020, byl přetvořen v on-line webinář na stránkách www.kvmo.cz, které budou probíhat od 25. května do 30. září 2020. Jedná se o pokračování úspěšného projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO). Cílem tohoto semináře je představit doporučené postupy pro efektivní a citlivou komunikaci o ukončení léčby, formulované na základě aktuální vědecké evidence. Workshop bude obsahovat stručný přehled relevantní literatury a interaktivní rozbor modelové situace s diskuzí.

Best of ASCO Praha, 19.-20. září 2020

Výběr nezajímavějších přednášek z ASCO 2020 s českým komentářem předních onkologů s následnou velmi přínosnou diskuzí. 4. ročník odborné akce.

BOD 2020 - nový termín

Nový termín BOD je 15. – 17. října 2020, pokud epidemiologická situace umožní konání akce nad 1000 účastníků.

Setkání Klubu mladých onkologů 2020 bylo PŘESUNUTO NA na termín 18.-20.6.2021!!

Vážení kolegové, milí přátelé,

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jsme se - po pečlivém zvážení všech pro a proti - rozhodli letošní již XXIII. setkání Klubu mladých onkologů v hotelu Medlov, které bylo původně plánováno na víkend 19.-21.6.2020, zrušit a přesunout na příští rok (konkrétně na termín 18.-20.6.2021).
Věříme, že jsme se rozhodli správně a omlouváme se tímto všem, kteří s letošním setkáním počítali a těšili se na něj.
Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví a pokojné dny.

Za organizační tým
Radim Němeček, KKOP MOÚ Brno 

Stav národního onkologického registru ČR k 30. dubnu 2020

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 4. 2020.

Úvod do precizní, personalizované a tumor-agnostické onkologie
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Prezentace prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc. na Fóru onkologů dne 6. prosince 2019 ve FN Motol byla věnována rozvoji terapeutického přístupu k pacientům s maligním onemocněním.

Masarykův onkologický ústav v Brně přijme vedoucího lékárníka ústavní lékárny

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa vedoucího lékárníka ústavní lékárny. Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 20. května 2020 včetně. Požadavky na uchazeče a informace o výběrovém řízení v inzerátu.   

Informace o rozšíření léčebných možností u pacientů s časným HER-2 pozitivním karcinomem prsu

V České republice je od nynějška dostupný léčivý přípravek Nerlynx® (neratinib) v adjuvantní léčbě. 

X. ročník konference Kontroverze v onkologii byl pro rok 2020 ZRUŠEN!

10. ročník odborné konference, původně naplánovaný na 21. - 22. 5. 2020 v Dříteči byl pro rok 2020 zrušen!  

Anonce podzimních seminářů KVMO: "Komunikace o ukončování léčby"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů na interaktivní seminář s názvem Komunikace o ukončování léčby. Seminář je připravován v sedmi městech (Praha, Liberec, České Budějovice, Brno, Plzeň, Hradec Králové a Olomouc) v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů). Registrujte se.