Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1183 zrušit všechny filtry
XXVIII. Jihočeské onkologické dny, 30. 3. - 1. 4. 2023,

Upozorňujeme na blížící se termíny: přihlášky k aktivní účasti včetně abstraktu do 15. 2. 2023 a přihlášky k pasivní účasti do 15. 3. 2023.

Onkologické podcasty z cyklu MeDiTALKS

Jak vzniká nerovnováha mezi profesním a soukromým životem lékařů, jak přispívá k rozvoji syndromu vyhoření? Jeden z podcastů MeDitorialu ze série MeDiTALKS. 

První vrážský den proti karcinomu prsu, 28. 4. 2023

Lázně Vráž informují o nově poskytované lázeňské péči pro pacienty po úspěšné léčbě onkologických onemocnění (indikace I/1): "V této souvislosti pořádáme pro odbornou veřejnost edukativní akci, na které budeme mimo jiné s našimi partnery prezentovat jedinečné prostředí a péči, kterou poskytujeme".

Onkologický videopodcast - díl 11

11. díl onkologického podcastu se věnuje imunoterapii obecně a speciálně imunoterapii v léčbě nádorů plic. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je opět přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologický videopodcast - díl 9
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

9. díl onkologických podcastů se věnuje radioterapii. O minulosti, současnosti a budoucnosti radioterapie hovoří s předsedkyní společnosti paní docentka Renata Soumarová, přednostka Onkologické kliniky FNKV.

Protektivita fertility a její úhrada z pohledu onkologa, přednáška
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Dne 30. listopadu 2022 se uskutečnil seminář s názvem Highlights in Fertility, v rámci kterého přednesla doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA přednášku Protektivita fertility a její úhrada z pohledu onkologa. Přednáška je o multidisciplinární spolupráci mezi onkology a gynekology - reproduktology. Záznam přednášky si můžete poslechnout. 

23. ročník Pražských hematologických dnů: HEMATOLOGIE 2023 - Post-ASH, 18. - 20. 1. 2013

Spolek českých lékařů v Praze ČLS JEP Vás zvou na konferenci o aktuálních trendech v jednotlivých oblastech hematologie a o stavu a přínosu české hematologie. Akce se koná pod pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP.

Czech Annual Cancer Research meeting, 20. - 22. 11. 2023

Czech Annual Cancer Research Meeting vytváří mezioborovou platformu pro výměnu a šíření znalostí, setkání s kolegy a spolupráci s českými i zahraničními odborníky zabývajícími se výzkumem a diagnostikou. Czech Annual Cancer Meeting zahrnuje tři odborné akce: 18. Molecular Pathology Days, 18. Czech Annual Cancer Research Meeting (dříve Diagnostic Predictive and experimental Oncology Days) a 106. Olomouc Histopathology Seminar.

Onkologický videopodcast - díl 6
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

V šestém díle se věnujeme superspecializované péči o pacienty s karcinomem plic a dalšími nádory hrudníku v multidisciplinárních týmech. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je opět přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologický videopodcast - díl 5
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Pátý díl se věnuje tématu precizní onkologie a vyhodnocování prediktivních a prognostických faktorů individuálního onemocnění v multidisciplinárních týmech. Hostem předsedkyně výboru ČOS, doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, je opět přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 

XXVIII. Jihočeské onkologické dny 30. 3. - 1. 4. 2023, Jízdárna českokrumlovského zámku

Nemocnice České Budějovice, a.s. si Vás dovoluje pozvat na XXVIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY, které se uskuteční 30. 3.–1. 4. 2023. Kongres se tradičně koná v Jízdárně v areálu českokrumlovského zámku. Pravidelně se ho účastní 400 odborníků z České a Slovenské republiky a přes 30 vystavujících firem. Letošní ročník bude zaměřen na diagnostiku a léčbu nádorů prsu. Přihlášky k aktivní účasti včetně abstraktu: do 15. 2. 2023.

Vychází poslední letošní číslo časopisu Klinická onkologie

Přečtěte si nové číslo časopisu Klinická onkologie, které obsahuje dva přehledové články, čtyři původní práce, dvě kazuistiky, aktuality z odborného tisku a lékový profil. Na obálce redakční rada tentokrát upozorňuje na práce o prognostických a prediktivních faktorech meningeomů mozku, kardiovaskulárních komplikacích u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk a na kazuistiku fatální myokarditidy po první dávce nivolumabu. 

Registrujte se na PragueONCO za zvýhodněnou cenu do 15. 12. 2022

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
s nadcházejícími vánočními svátky a blížícím se vstupem do nového roku vrcholí také přípravy na 14. ročník pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO, které se uskuteční v termínu 25.–27. ledna 2023 v Clarion Congress Hotelu Prague. Řada významných českých i zahraničních přednášejících vás ve svých prezentacích seznámí s aktuálními novinkami v oblasti onkologie a nabídne možnost diskuze ať již v rámci odborné části, tak během neformálních osobních setkání, neboť vzájemná komunikace obohacuje členy multidisciplinárního týmu, a především je ku prospěchu pacientů. Kromě programu v rámci Hlavní lékařské sekce a Paralelní lékařské sekce se návštěvníci kolokvia mohou těšit také na 10 zajímavých minikolokvií.
Připomínáme možnost registrace za zvýhodněnou cenu, kterou nabízíme nejpozději do 15. prosince 2022. 

Léčba závislosti na tabáku – standardní součást onkologické péče

Kuřácký status a léčba závislosti na tabáku má být samozřejmou součástí onkologické péče (1). Sdělení onkologické diagnózy je v tomto smyslu možné využít jako „moment poučitelnosti“, kdy je pacient k doporučení lékaře vnímavější. Doporučit „Nekuřte“ však nestačí, je třeba nabídnout různé možnosti léčby a podpory odvykání – sami intervenovat či předat kontakty. Při kontrolních návštěvách prevence relapsu: F17 je recidivující onemocnění a i po onkologické diagnóze se po roce cca polovina kuřáků ke kouření vrací (2, 3, 4).

Indikace genomického testování

Členové výboru ČOS schválili na svém zasedání 22. 11. 2022 aktualizovaná indikační kritéria, která budou podmínkou pro úhradu genomického testu a jejich znění bude zavzato do textu dalšího vydání Modré knihy.