Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 641 zrušit všechny filtry

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 10. 2018.

IMPACT meeting 2018, 15. listopadu v Praze

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb spolupořádají 8. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting: IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy. Akce je určena primárně pro lékaře a vědecké pracovníky věnující se imunoterapeutické léčbě nádorů a výzkumu v oblasti imunitního systému v nekomerční sféře.

Pomozte nám vybrat témata Kontinuálního vzdělávání mladých onkologů pro rok 2019!

Věnujte, prosím, 2 minuty svého času a pomozte vybrat témata pro projekt KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů) na rok 2019.  

Zpravodaj Národního screeningového centra, č. 4, říjen 2018

Čtvrté letošní číslo zpravodaje Národního screeningového centra se věnuje optimalizaci stávajících screeningových programů, které se všechny týkají zhoubných nádorů a zve na konferenci PREVON. 

Péče o vybraná onkologická onemocnění - doporučené postupy pro všeobecné praktické lékaře
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

V rámci edice Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře vychází nové doporučené postupy Péče o vybraná onkologická onemocnění, které se věnují péči o onkologické pacienty v remisi v ordinaci praktického lékaře. O převedení dispenzarizace k praktickému lékaři rozhoduje onkolog, který zná riziko recidivy a dlouhodobých komplikací u daného pacienta. Doporučené postupy byly také představeny na tiskové konferenci.

13th International Gastric Cancer Congress, Praha 8. - 11. 5. 2019

Upozorňujeme aktivní účastníky, že abstrakta je možné zaslat do 31. října 2018.  Časná registrace za snížený poplatek je možná do 30. listopadu 2018. International Gastric Cancer Congress je první mezinárodní konference s onkologickou tématikou, která se bude konat v Praze ve spolupráci českých a německých odborných společností. Očekáváme asi 2000 účastníků z celého světa. 

Zápis z 30. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS ze dne 3. 10. 2018
Přítomni: Bc. Andrášková , dr. Beneš, dr. Holečková, dr. Tuček, dr. Maňásek, dr. Bencsiková
Hosté: P. Břicháček, Mgr. Mošnová, Ing. Smitka, MUDr. Moravec, MUDr.Jakubovitšová, p. Sersenová
Omluveni: dr. Benešová, dr. Pazdrová, dr. Šmejkalová Musilová, dr. Švébišová, doc. Tomiška
Nová organizace péče o onkologické pacienty v remisi - tisková konference

18. října se uskutečnila tisková konference Ministerstva zdravotnictví ČR, České onkologické společnosti ČLS J.E.P., Sdružení praktických lékařů ČR a  Společnosti všeobecného lékařství k nové organizaci péče o pacienty v remisi, tedy po úspěšně ukončené onkologické léčbě. 

Databáze knih s onkologickou tematikou

Byla aktualizována databáze knih s onkologickou tematikou. V databázi najdete přehled knih, které byly publikovány od roku 1994 v České republice nebo v zahraničí našimi autory. Pokud v databázi nenajdete knihu, jejímž jste autorem a chcete, aby byla přidána, napište, prosím, detaily na info@linkos.cz.    

Databáze onkologických časopisů - IF 2017

V Databázi onkologických časopisů na Linkos byly aktualizovány Impact faktory za rok 2017 dle Thomson Reuters -ISI Web of Knowledge.  

Prohlášení České onkologické společnosti ČLS JEP k občanům a k odborné veřejnosti ve věci konzumace alkoholu a rizika vzniku zhoubných nádorů
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Alkohol je látka se schopností vyvolat v lidském organizmu nádorové onemocnění. Pití alkoholu prokazatelně zvyšuje riziko vzniku nádorů dutiny ústní, hrtanu, hltanu, jícnu, jater, tlustého střeva, konečníku a prsu, a zřejmě i nádorů slinivky břišní a žaludku. Alkohol je příčinou 3 až 6 % úmrtí na rakovinu. Riziko vzniku nádorů je nejvyšší u osob, které pijí alkohol každý den a/nebo ve zvýšené míře, a to bez ohledu na to o jaký alkoholický nápoj se jedná.

Vychází nová čísla časopisu Klinická onkologie (ročník 31, č. 5 a Supplementum 2 RECAMO2020)

V pátém čísle časopisu upozorňuje redakční rada na přehledový článek o graviditě a ovariální stimulaci u pacientek s karcinomem prsu, na původní práci na téma detekce EGFR mutací v cirkulující nádorové DNA v plazmě – mezilaboratorní porovnání referenčních laboratoří v České republice a kazuistiku o metastáze nádoru do nádoru. Současně s číslem 5 vychází i druhé letošní supplementum RECAMO2020: cestou výzkumu rakoviny k aplikované molekulární onkologii II. 

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního onkologického registru. Registrovány jsou všechny novotvary kromě nezhoubných.

Vědecko-pracovní dny SLSZ JEP, 5. - 6. 11. 2018, Hradec Králové

Společnost lékařů sociálního zabezpečení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně pořádá Podzimní vědecko pracovní dny SLSZ. Vítáni jsou nejen členové Společnosti lékařů sociálního zabezpečení, ale všichni, kdo mají zájem. Součástí programu je i blok "Novinky v diagnostice a léčbě onkologicky nemocných pacientů. Funkční dopad onemocnění a následky léčby", který zajišťuje ČOS.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 9. 2018.