Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1038 zrušit všechny filtry
Informace k nové úhradě BRAFTOVI+ERBITUX

Od 1.8.2021 je Enkorafenib (BRAFTOVI) v kombinaci s cetuximabem (Erbitux) hrazen u dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s mutací V600E genu BRAF, kteří již dříve podstoupili systémovou terapii
(zahrnující oxaliplatinu) a mají stav výkonnosti (ECOG) 0-1.

Komiks o precizní onkologii vysvětluje principy léčby šité na míru

Tisková zpráva ČOS, HOP a Roche, Praha, 22. července 2021. 
Stejně jako je každý člověk jedinečný, je jedinečné i jeho nádorové onemocnění.
A tomu by měla odpovídat i jeho léčba. V případě pacientů s nádorovým onemocněním může mít zásadní přínos genomové testování nádorové DNA, jehož výsledky pomáhají k nastavení efektivnější, na míru přizpůsobené léčby. Jedinečný přístup může v klinické praxi pomoci lékařům optimalizovat léčbu a pacientům poskytnout cílené a účinnější léčebné možnosti. Nyní ho vysvětluje nový vzdělávací materiál Medikomiks: Precizní onkologie.

The OL4PERMED (Olomouc for Personalized Medicine) meeting, 25. - 27. listopadu 2021v Olomouci

OL4PERMED (Olomouc for Personalized Medicine) meeting program pokrývá nejnovější témata z patologie, molekulární patologie, prediktivní onkologie, histologie a také téma COVID-19. OL4PERMED vytváří interdisciplinární platformu k výměně a šíření znalostí, k setkávání s kolegy a ke spolupráci s našimi i mezinárodními experty na poli výzkumu a diagnostiky zhoubných nádorů.

Dnes končí možnost registrace k aktivní účasti na letošních Brněnských onkologických dnech.

Lhůta pro odeslání abstraktu je 15. 7. 2021. Po tomto termínu bude registrační systém uzavřen. Registrace k pasivní účasti pro distanční připojení je otevřena a bude možná do 31. 8. 2021. Předregistrace k pasivní účasti prezenčně je otevřena. Zájemci o prezenční pasivní účast mohou projevit svůj nezávazný předběžný zájem formou předregistrace. 

11. Psychoonkologické sympozium v roce 2021 bylo zrušeno a přesunuto na 2022

Vzhledem k stále nejisté situaci spojené s pandemií SARS-CoV-2 se Psychoonkologická sekce ČOS rozhodla přesunout konání 11.Psychoonkologického sympozia z 8. 9. 2021 na příští rok 7. 9. 2022. 

Důležitá informace o možnosti úhrady léčivého přípravku Cyramza v indikaci léčby karcinomu žaludku / adenokarcinomu gastro-ezofageální junkce (GEJ) pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Otevřena předregistrace k pasivní prezenční účasti na BOD

45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se letos uskuteční od 13. do 15. října 2021 v tzv. hybridní formě. Celá konference bude přenášena online a pro omezený počet účastníků i prezenčně v Hotelu Passage v Brně. Počet prezenčních účastníků se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a hygienických nařízení. Prezenční účast tak můžeme nyní garantovat pouze aktivním (prezentujícím) účastníkům. Pasivní účastníci se mohou registrovat k online účasti a PŘEDREGISTROVAT na prezenční účast. Na základě epidemiologické situace bude v září 2021 stanoven počet možných prezenčních účastníků a budou osloveni ti zájemci, kteří v předregistraci projevili svůj zájem. Všechny druhy registrace a předregistrace jsou již otevřeny (odkazy na Linkos). Registrace k aktivní účasti (odeslání abstraktu) byla prodloužena do 15. 7. 2021.

Konference PREVON 2021, Praha 22. - 23. 9. 2021

Ve dnech 22. až 23. září 2021 se bude konat již čtvrtý ročník konference PREVON, která bude zaměřena na současnost a budoucnost screeningových programů v České republice. Čtvrtý ročník konference PREVON byl již připravován v roce 2020, nicméně se z důvodů sílící epidemie onemocnění COVID-19 neuskutečnil. Zaměření tohoto ročníku konference jsou totožné, protože témata aktuálního systému screeningů a dopadů pandemie, a hlavně budoucnost screeningových programů nabývají na důležitosti.

Aktuální informace o BOD, 13. - 15. 10. 2021

Dovolujeme si Vám připomenout možnost registrace k aktivní účasti na 45. ročníku Brněnských onkologických dnů a 35. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Lhůta pro odeslání abstraktu je prodloužena do 15. července 2021. Registrace k pasivní účasti prezenčně bude otevřena až 21. června 2021. Již teď se můžete registrovat k distanční účasti na konferenci. 

Webinář k novým ESMO Cachexia guidelines, 24.6. od 17:30

Pracovní skupina nutriční péče v onkologii při ČOS Vás zve na globální webinář společnosti Nutricia, který se bude věnovat novým ESMO Cachexia guidelines. Webinář je zdarma, je však potřeba se předem registrovat.

12. vzdělávací webinář SGO na téma neuroendokrinní tumory GIT 17. 6. 2021 v 15:00 hodin na Zoomu

Společnost pro gastrointestinální onkologii Vás zve na 12. vzdělávací webinář SGO: Neuroendokrinní tumory GIT.
Webinář se bude konat ONLINE ve čtvrtek 17. června 2021 od 15:00 do 16:30 hod. Účast na webináři je zdarma díky podpoře SGO ČLS JEP a společnosti Carbounion Bohemia, je však nutná registrace předem. Registrační formulář je velmi stručný.

Anonce podzimních seminářů KVMO: "Jak snadno zvládnou a lehce se orientovat v elektronických informačních zdrojích pro lékaře krok za krokem"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní seminář, ve kterém se dozvíte, jak vyhledávat v PubMedu a Medviku a jak se orientovat v dalších informačních zdrojích v oblasti medicíny.
Seminář postupně proběhne v Brně, Olomouci a v Praze v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO. Registrujte se.

Anonce podzimních seminářů KVMO: „Integrace paliativní péče v onkologii aneb Kdo, kdy, kde a jak“

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní seminář, jehož cílem je představit aktuální evidenci o efektivních modelech integrace paliativní péče v onkologii a doporučených postupech ASCO a ESMO pro tuto oblast péče. 
Seminář je připravován v sedmi městech (Praha, Olomouc, Liberec, České Budějovice, Brno, Plzeň a Hradec Králové) v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO. Registrujte se.

Vychází číslo 3, ročník 34, časopisu Klinická onkologie

Nové číslo časopisu Klinická onkologie se věnuje léčbě metastatického kastračně refrakterního karcinomu prostaty. Redakční rada dále upozorňuje na přehledovou práci o mechanobiologii kancerogeneze a na původní práci Genetické a epigenetické základy radiorezistence nádorových buněk prostaty.

MOÚ spustil nový web pro pacienty, odborníky i širší veřejnost. Vsází na intuici a interaktivitu
Mgr. Pavel Kachlík

Masarykův onkologický ústav pokračuje v inovaci své vizuální identity. Po novém logu představuje nové internetové stránky. Neusilují jen o samotnou prezentaci instituce, ale chtějí svým ověřeným obsahem poskytovat veřejnosti přehledné informace spojené s prevencí, diagnostikou i léčbou nádorových onemocnění. Modernizovaná struktura je uživatelsky přívětivější, a to jak pro pacienty, tak i pro odborníky.