Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 627 zrušit všechny filtry
Anketa pro praktické lékaře - co byste chtěli slyšet na BOD 2019?
MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Připravujeme již 7. ročník semináře Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře, který se uskuteční v rámci Brněnských onkologických dnů 2019 (10. - 12. dubna). Pomozte nám, prosím, s výběrem nejvhodnějšího dne v rámci konference i nejzajímavějších témat. Otazník je otevřen do 28. října 2018. Děkujeme!  

Odborné setkání Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru, 31.10. 2018 v Praze

ÚZIS ČR si Vás dovoluje pozvat k odbornému setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Na odborné setkání jsou zváni zejména zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru. S ohledem na význam problematiky sběru dat NOR pro plánování a hodnocení onkologické péče v ČR věříme v hojnou účast.

Nové knihy s onkologickou tematikou

Vychází kniha Historie léčby zářením v Brně na Žlutém kopci a druhé vydání knihy Gliomy. Současná diagnostika a léčba.

Konference MEFANET 2018 - otevřena registrace

Programový a organizační výbor konference MEFANET 2018 vás zve na 12. ročník akce, na které se pravidelně potkávají pedagogové a studenti všech lékařských a zdravotnických fakult z České a Slovenské republiky spolu s odborníky v oblasti zdravotnické informatiky a elektronické podpory výuky. Registrace je otevřena, k dispozici je předběžný program. Termín pro zaslání strukturovaného abstraktu: do 7. listopadu 2018.

Konference PreVOn 2018 se uskuteční 13.-14. listopadu v Praze

Tým Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky si Vás dovoluje pozvat na letošní konferenci PreVOn 2018, která se se koná 13.–14. listopadu 2018 v TOP Hotelu Praha. Tématem konference jsou Bariéry v přístupnosti a prostupnosti screeningu zhoubných nádorů a dále proběhnou dva workshopy se zaměřením na Hodnocení a kontrolu kvality onkologické péče a Pilotní projekty časného záchytu organizované Národním screeningovým centrem ÚZIS ČR.

Změna v organizaci sběru dat Národního onkologického registru

Od 1. ledna 2019 vejde v platnost nová metodika Národního onkologického registru (NOR), kterou se významným způsobem mění dosavadní způsob předávání údajů do tohoto registru.

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 26.9. 2018 zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Lartruvo, Lorlatinib a Dacomitinib.

Nabídka stipendijních pobytů pro onkology

Na stránkách Trialect je možno aplikovat na krátkodobé studijní pobyty UICC (4-8 týdnů).  Tento rok bude přijato kolem 80 lidí, kteří obdrží 3,400 USD na úhradu cestovních nákladů a pobytu. UICC (Union for International Cancer Control) podporuje zdravotnické odborníky a onkology se zaměřením na kontrolu rakoviny, prevenci, včasné odhalení, epidemiologii, implementaci a translační výzkum, onkologickou léčbu, multidisciplinární přístup v péči o pacienty, rehabilitaci, péči o přeživší a paliativní péči.

BOD 2019 bude 10. - 12. dubna 2019

Zapište si, prosím, termín XLIII. ročníku Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 

Pozvánka na IMPACT meeting 2018, 15. listopadu v Praze

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb spolupořádají 8. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting: IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy. Akce je určena primárně pro lékaře a vědecké pracovníky věnující se imunoterapeutické léčbě nádorů a výzkumu v oblasti imunitního systému v nekomerční sféře.

13th International Gastric Cancer Congress, 8.-11. května 2019 v Praze

Vážení kolegové,

Webový portál pro přihlášení abstraktů a registraci na Mezinárodní kongres o karcinomu žaludku (13 th International Gastric Cancer Congress), který se bude konat 8.-11. května 2019 v Praze je nyní otevřen.
International Gastric Cancer Congress je první mezinárodní konference s onkologickou tématikou, který se bude konat v Praze ve spolupráci českých a německých odborných společností. Očekáváme asi 2000 účastníků z celého světa. Bude nám potěšením, pokud se Vy osobně i Vaši spolupracovníci konference zúčastníte.
http://www.igcc2019-prague.org/
Abstrakt je možné zaslat do do 31. října 2018. Do 30.11. platí redukovaný účastnický poplatek.
S pozdravem
Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc
vědecký sekretář 13. IGCC
Onkologická klinika Praha

Výzva k zasílání publikací do časopisu Klinická onkologie

Přijímáme originální a přehledové práce, kazuistiky, stručná sdělení a další. Vaše práce budou dohledatelné ve 4 světových bibliografických databázích včetně MEDLINE/PubMed. Vaše práce budou čteny! Tištěná Klinická onkologie patří k nejčtenějším časopisům mezi klinickými onkology a radioterapeuty. Její internetové stránky byly v období roce 2017 navštíveny více než než 50 000× a proběhlo 8 300 stažení článků v pdf formátu. Vaše práce budou uznávány při hodnocení grantu, pro obhajoby doktorského studia a pro habilitační a profesorské řízení.

Přednáška Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence - vyhlášen další termín 1. 11. 2018 v Praze

Na základě četných žádostí nabízíme další termín přednášky Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická prevence. Přednáška z psychoneuroimunologie je úvodní přednáškou projektu #MysliProtiRakovine a je určena jak pacientům - laikům, tak i lékařům, sestrám, psychologům a dalším odborníkům, kteří se starají o onkologické pacienty. Nový termín je 1. 11. 2018 od 18 hodin v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (nám. Jana Palacha 1/2, sál číslo 300). Prosíme, registrujte se. Vstup je zdarma. 

Druhý dopis předsedy Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP všem členům
Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Předseda Sekce podpůrné léčby ČOS, která byla ustanovena s cílem „Zlepšení kvality života onkologicky nemocných“ během, ale i po onkologické léčbě, shrnuje ve svém druhém dopise dosavadní činnost a na základě proběhlých jednání o budoucí spolupráci definuje oblasti, které nová sekce aktuálně považujete za hodné větší pozornosti. 

X. celostátní konference paliativní medicíny, 5. - 6. 10. 2018 v Praze, zveřejněn program

Česká společnost paliativní medicíny zve členy ČOS na Celostátní konferenci, která je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny. Svým záběrem je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. Byl zveřejněn odborný program.