Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost  

Vyjádření výboru ČOS ČLS JEP k situaci související se šířením koronavirového onemocnění COVID-19 - určeno lékařům

Seznam akcí, které jsou zrušeny nebo přesunuty v důsledku šíření infekce COVID-19 v ČR a následných opatření: 

Fórum onkologů (původně 3.4.) - přesunuto, nový termín bude oznámen
Brněnské onkologické dny (původně 22. -24. 4.)  - přesunuto na podzim
Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře (původně 22.4.) - přesunuto na podzim
Interaktivní seminář "Komunikace o ukončování léčby”, projekt KVMO (původně 22.4. ) - přesunuto na podzim
Výroční zasedání KLS a ČSCLL (původně 1.-3. dubna) - přesunuto na 7.- 9. října 2020

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 879 zrušit všechny filtry
Setkání Klubu mladých onkologů 2020, 19. - 21. 6. 2020, Fryšava pod Žákovou horou

Tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru, letos zaměřená na novinky v diagnostice a léčbě nádorů děložního hrdla, těla a ovarií. Akce se koná v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů.  

Pozvánka na Fórum onkologů 3. dubna 2020 v Praze

Jarní Fórum onkologů se uskuteční dne 3. dubna 2020 od 10:00 hodin v Hotelu Vienna House Andel’s Prague, ulice Stroupežnického 21, Praha 5. Tématem bude reakreditace KOC, prediktivní vyšetření z pohledu indikace provedení a hrazení a agnostická medicína a její budoucnost z pohledu klinika i plátce. Přečtěte si pozvánku předsedkyně ČOS. 

XII. Výroční plenární zasedání KLS a ČSCLL, 1. - 3. dubna 2020 v Praze

Kooperativní lymfomová skupina a Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii Vás zvou na
XII. Výroční plenární zasedání specializovaných lékařů v oblasti maligních lymfomů a lymfocytární leukémie. Cílem zasedání, na němž budou přednášet i zahraniční hosté z oboru, je výměna praktických zkušeností v léčbě těchto onemocnění, publikování diagnostických a léčebných doporučení a sdílení poznatků o nejnovějším vývoji. Zasedání je pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP a je akreditováno u České lékařské komory jako vzdělávací akce. K dispozici je program, online registrace zahájena. 

Konzultační portál Mujpacient.cz pomáhá nově i praktickým lékařům
Monika Svobodová

Obtížné rozhodování o onkologické léčbě usnadňuje už 10 let konzultační a vzdělávací portál Mujpacient.cz. Propojuje české a slovenské onkology se špičkami z oboru a umožňuje jim v krátkém čase rychlou a bezplatnou konzultaci o léčbě, tzv. druhý názor. Nově je projekt otevřen i pro praktické lékaře a umožňuje jim konzultovat péči o dispenzarizované pacienty v remisi.

Není to až tak zlé!
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

Reakce na Tiskovou zprávu Amelie, z.s.: Dvojí past státu při návratu do zaměstnání z 10. 2. 2020, která vyvolala vlnu reakcí a sdílení. Díky tomu se podařilo nahlédnout pod pokličku dorovnání odvodů na zdravotní pojištění ještě hlouběji.

Hledáme nové členy do Sekce sociálních pracovníků ČOS
Mgr. Šárka Slavíková

V roce 2019 byla založena sekce sociálních pracovníků při České onkologické společnosti. Je určena zejména sociálním pracovníkům KOC, menších nemocnic a onkologických ambulancí. Dále také sociálním pracovníkům mammacenter, hospiců a všem, které problematika zajímá. 

Prosíme členy ČOS o předání informace sociálním pracovníkům na svých pracovištích. 

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie na téma imunoterapie

Vychází první letošní číslo číslo časopisu Klinická onkologie. Velká část tohoto čísla je věnovaná nejčastějším typům imunitní toxicity inhibitorů kontrolních bodů, především jejich diagnostice a léčbě. V novém čísle najdete ale i další přehledy a původní práce na jiná témata.  

Zápis z 34. setkání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při ČOS z dne 22.1. 2020
MUDr. Viktor Maňásek

Přítomní: Maňásek, Holečková, Tomíška, Beneš, Tuček, Andrášková, Benešová
Omluveni: Pazdrová, Šmejkalová- Musilová. Nedostavila se: Bencsiková
Hosté: Smitka, Mošnová

Masarykův onkologický ústav v Brně přijme lékaře/lékařku na KKOP a ARO a radiologického asistenta/asistentku

Klinika komplexní onkologické péče přijme na své pracoviště lékaře / lékařku pro obor klinická onkologie, Anesteziologicko resuscitační oddělení přijme lékaře / lékařku se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a Klinika radiační onkologie nabízí volné pracovní místo pro radiologického asistenta/ asistentku na prestižním a moderně vybaveném pracovišti.

Best of ASTRO 2019 Czech Republic, 23. 3. 2020 v Olomoucin Congress Hotel Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc a Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky vás zvou na již 5. ročník Best of ASTRO Czech Republic. Na programu tradiční licencované prezentace nejlepších přednášek v 9 sekcích. 

Stav národního onkologického registru ČR k 31. lednu 2020

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 12. 2020.

Seminář České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku 3. - 4. 4. 2020, Kroměříž

Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku Vás zve na seminář, jehož tématem budou recidivující, duplicitní a metastázující nádory hlavy a krku a gerontologický onkologický pacient.

KOC Pardubického kraje přijme lékaře/lékařku na oddělení klinické nebo radiační onkologie

Nabízíme práci v Komplexním onkologickém centru Pardubice s akreditací pro vzdělávání v oborech klinické a radiační onkologie. Pracoviště je zaměřeno na využití moderních léčebných metod, plně vybaveno, s možností získat kvalifikaci v uvedených oborech.

BOD 2020 - registrace aktivní účasti končí 15. 2. 2020!

Připomínáme, že poslední termín k registraci aktivní účasti a zaslání abstrakt příspěvků je 15. února na stránkách konference. 

8. ročník vzdělávací akce Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře, 22. 4. 2020 v rámci BOD, Pavilon „E“ BVV Brno

Brněnské onkologické dny a Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČSL JEP si dovolují pozvat praktické lékaře na pravidelnou vzdělávací akci: „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“, která se uskuteční dne 22. dubna 2020 v rámci „Brněnských onkologických dnů.“ Akce bude probíhat v pavilonu „E“ brněnského výstaviště Veletrhy Brno a.s. (BVV) od 14,00 do 19,00 hod. Registrace do 22.3.2020. K dispozici předběžný program.