Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1085 zrušit všechny filtry
Video-pozvánka do video-archivu Brněnských onkologických dnů 2021

Tři krátká pozvání k poslechu záznamů přednášek letošního 45. ročníku Brněnských onkologických dnů a 35. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Od konference uplynuly dva měsíce, poslechněte si, proč je dobré se vrátit a zaposlouchat se do přednášek, které jste neviděli nebo si je chcete připomenout. 

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie

Vychází poslední letošní číslo časopisu Klinická onkologie. V tomto čísle redakční rada upozorňuje na přehledovou práci o pozdních endokrinologických komplikacích onkologické léčby, na původní práci shrnující incidenci, mortalita a přežití u novotvarů močového měchýře v České republice a na doporučení  preventivní a léčebné péče o kůži pacientů podstupujících radioterapii. 

18. vzdělávací webinář SGO ČLS JEP na téma Karcinom pankreatu - pohled pacienta, 16. 12. 2021

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář týkající se karcinomu pankreatu. 

Den mladých onkologů 2021 aneb „Nalejvárna“ v 7 minutách - ZÁZNAM

Dne 10. listopadu 2021 proběhl v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů 3. ročník Dne mladých onkologů 2021 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách". Kdo se nemohl zúčastnit, má možnost shlédnout záznam. Záznam bude k dispozici do 25. ledna 2022.

13. PragueONCO, 26. -  27. ledna 2022

Přípravy 13. kolokvia PragueONCO probíhají a v případě potřeby jsme připraveni jej realizovat virtuální formou. Máme pro Vás spuštěnou registraci a zpracovanou první verzi předběžného programu. Věříme, že Vás přednášky zaujmou.

Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?
Mgr. Petra Adámková
Praha, 8. prosince 2021. Tisková zpráva HOP. Hlas onkologických pacientů, z.s., uskutečnil dotazníkové šetření mezi onkologickými pacienty mapující jejich postoje k využívání telemedicíny, tedy přenosu lékařských informací a poskytování zdravotních služeb na dálku prostřednictvím komunikačních technologií. Sociologická analýza výsledků ukazuje, že je stále prostor pro edukaci vedoucí k využití všech výhod poskytování dálkové péče. Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí online dotazníku, který vyplnilo 216 onkologických pacientů v listopadu 2021. 
Pozvánka ke sledování aktivit na vzdělávacím portálu YouKNOU

YouKNOU je partnerský projekt konference KNOU – Komplexní novinky v onkourologii, která se koná od roku 2016 vždy v květnu v Praze. Portál YouKNOU má za cíl prezentovat novinky v oblasti onkourologie z klíčových zahraničních akcí (ASCO, ASCO GU, ESMO, EAU, EMUC, ev. AUA), zajistit dostupnost aktuálních informací o diagnostice a léčbě urologických nádorů a současně rozvíjet spolupráci mezi urology a onkology.

The World Cancer Initiative - Index of Cancer Preparedness, / Výsledky České republiky v mezinárodním projektu skupiny The Economist, 30. 11. 2021, online

Přijměte, prosím, naše pozvání k online sledování odborné konference, konané u příležitosti 50 let systematického boje proti nádorovým onemocněním. Konferenci pořádají společnosti PPF a SOTIO v souvislosti s připojením České republiky k mezinárodnímu indexu „Index of Cancer Preparedness“ realizovanému divizí Intelligence Unit prestižního týdeníku The Economist. Konferenci můžete sledovat online 30. 11. 2021 od 14 hodin. V případě zájmu se prosím registrujte do 26. listopadu 2021 na e-mailové adrese: anovcinova@ppam.cz. 

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové přijme lékařky/lékaře

Klinika onkologie a radioterapie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové přijme lékařky/lékaře (absolventy nebo rezidenty) se zájmem o obor klinická onkologie nebo radiační onkologie.

17. vzdělávací webinář SGO ČLS JEP: Hepatocelulární karcinom 25. 11. 2021 v 15 hodin

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář týkající se hepatocelulárního karcinomu. Účast na webináři je zdarma díky podpoře SGO ČLS JEP a společnosti Carbounion Bohemia, je však nutná registrace předem.

Pozdrav předsedkyně ČOS z Brněnských onkologických dnů

Jak bude dál v oblasti klinické onkologie v České republice? Na BOD 2021 nám doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA poskytla rozhovor o výhledu a výsledcích české onkologie. Rozhovor se uskutečnil 13. října 2021. 

16. vzdělávací webinář SGO: Gastrointestinální stromální tumory 18. 11. 2021

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář na téma gastrointestinální stromální tumory, 18. 11. 2021 15:00 - 16:30, online.

11. ročník edukačního semináře IMPACT na téma Klinické otázky v protinádorové imunoterapii, 15. 12. 2021, virtuálně

Sekce onkologické imunologie při ČOS ČLS JEP ve spolupráci s BMS připravuje 11. ročník edukačního semináře IMPACT. Edukační seminář je určen primárně pro lékaře věnující se imunoterapii nádorů a pro praktické lékaře, kteří se s pacienty léčenými moderní imunoterapií mohou setkávat ve své klinické praxi.

17.1.3.1 Maintenance terapie olaparibem -  online novelizace Modré knihy

Česká onkologická společnost přistoupila k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 4. 11. 2021 byla novelizována kapitola číslo 17. ZHOUBNÝ NOVOTVAR OVARIÍ A TUBY (C56-57). Změna se týká části 17.1.3.1 Maintenance terapie olaparibem.

Nabídka pracovních míst pro lékaře/lékařky

Masarykův onkologický ústav přijme lékaře/ku na Gastroenterologické oddělení a na Kliniku radiační onkologie. Podrobnosti v části Zaměstnání.