Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 978 zrušit všechny filtry
Registrujte se na www.pragueonco.cz nejpozději do 14. ledna 2021

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
zasíláme Vám aktuální anonci na 12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO Virtual, které proběhne 20.–22. ledna 2021, kdekoliv se připojíte.
Registrujte se, prosím, na www.pragueonco.cz nejpozději do 14. ledna 2021, poté bude registrace uzavřena.
Témata pro 12. ročník kolokvia: State of the Art | Highlights from the 2021 Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco | Onkogynekologie | Karcinom prsu | Precizní medicína | Kontroverze v léčbě gastrointestinálních nádorů | Základní výzkum v onkologii | Nádory genitourinárního traktu | Karcinom plic | Indikace imunoterapie | Mikrobiom | Stěžejní novinky v onkologickém výzkumu v České republice | Neuroonkologie
Předběžný program kolokvia naleznete zde.

Výzva pro mladé onkology: Získejte možnost lépe nutričně připravit a provázet své pacienty léčbou!

Asociace Výrobců Klinické Výživy (AVKV) se rozhodla podpořit získání funkční licence klinické výživy F016 formou grantu. Grant je určen lékařům - onkologům (do 40 let).

V Praze dne 8.1. 2021.
Základem principu společné péče o pacienty s urologickými malignitami je, tak jako u všech ostatních zhoubných onemocnění, péče o pacienty na základě spolupráce v multidisciplinárním týmu. 

12. PragueONCO bude mít virtuální podobu! 20. - 22. 1. 2021

Jelikož je vývoj epidemické situace během ledna těžko předvídatelný, přistoupil organizační výbor k rozhodnutí o virtuální formě 12. PragueONCO. Je nám to velice líto, neboť jsme se opravdu moc těšili, že se všichni opět setkáme osobně. Virtuální kolokvium bude probíhat ve stejných časech, jako by tomu bylo u prezenční formy. Vysílané tedy budou všechny plánované sekce včetně možnosti pokládání dotazů.

Zvládání a sdělování nepříjemných zpráv - webinář 11. ledna 2021 v 17 hodin na Linkos

Každý z nás, každý den komunikuje s lidmi ve svém okolí. S naší rodinou, přáteli a blízkými. Také s našimi kolegy, a pokud jsme lékaři tak i s našimi klienty. Ve většině případů nám to nedělá zásadnější problém. Jsou ale situace, kdy je to najednou těžší. Kdy musíme tomu druhému říci něco, co se nám neříká lehko. Ať už je to náš blízký, nebo klient, kterému je třeba sdělit nepříjemnou zprávu. Člověk člověku jen velmi nerad říká špatné zprávy, ať už se týkají čehokoliv a to včetně zhoršení zdravotní situace. MUDr. Petr Pavlíček jako lékař, RSDr. Mgr. Zuzana Nemčíková a psycholog Martin Pospíchal k novém webináři. Ptejte se už nyní. 

Vychází číslo 6 časopisu Klinická onkologie

Bylo publikováno poslední letošní číslo časopisu Klinická onkologie. V tomto čísle redakční rada upozorňuje na přehledovou práci o testování a cílené léčbě pacientů se solidními nádory s genovou fúzí NTRK, na původní práci o prvních klinických zkušenostech s aplikací perirektálního hydrogelu před radioterapií pro karcinom prostaty a na kazuistiky z FN Olomouc, které popisují použitím dabrafenibu v monoterapii u BRAF+ nemalobuněčného karcinomu plic. Na Linkos k dispozici včetně plných textů.

Online novelizace Modré knihy - kapitola 39 Vakcinace: Doporučení pro očkování proti COVID-19
Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Byla aktualizována kapitola 39. Modré knihy (39. VAKCINACE U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ SE SOLIDNÍMI NÁDORY A PROFYLAXE INFEKCÍ U NEMOCNÝCH PO SPLENEKTOMII). Přidána nová stať "Doporučení pro očkování proti COVID-19".   

Krajská nemocnice Liberec hledá radiologického asistenta/asistentku

Krajská nemocnice Liberec, a.s. , oddělení radiační onkologie přijme do svých řad nového kolegu/kolegyni na pozici radiologický asistenta/asistentku.

Vychází kniha Průvodce mozkem

Průvodce mozkem představuje zcela nový typ knihy – vznikla v těsné spolupráci neurochirurgů a anatomů a spojuje nezvyklý pohled na anatomii mozku – laboratorní preparaci za použití operačního mikroskopu, následovanou popisem funkcí jednotlivých drah mozkové hemisféry. Neurochirurgy jistě obohatí jednoduchý návod k operování nejsložitějších intrinsických nádorů mozku, ve kterém autoři zcela otevřeně kladou na stůl všechna úskalí a detaily, které během léčby svých pacientů vypozorovali a nastudovali. Vše doprovázejí peroperačními fotografiemi a grafickou dokumentací operací, můžete se s nimi ponořit do světa, kde technická chyba v rozsahu zlomku milimetru znamená pro pacienta špatný výsledek a pro chirurga frustraci. Podívejte se do databáze knih.

Praktické otázky u pacientů léčených moderní imunoterapií, záznam virtuálního edukačního meetingu od 4. 12. 2020 do 4. 2. 2021

4. prosince proběhl virtuální edukační meeting zaměřený na praktické otázky u pacientů léčených moderní imunoterapií, který pořádá Imuno-onkologická sekce při ČOS ve spolupráci s BMS. Záznam  bude k dispozici i v příštích dnech a to až do 4. února 2021.  

17. postgraduální kurz SGO – část 2 – Screening kolorektálního karcinomu 10. 12. 2020 od 14:00 hodin, online

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP zve členy ČOS na 2. část webináře na téma Screening kolorektálního karcinomu.

Závěrečná konference mezinárodního projektu INTENT se uskuteční online dne 14. 12. 2020 od 13 hodin online

Závěrečná konference mezinárodního projektu INTENT se uskuteční online dne 14. 12. 2020 v odpoledních hodinách. Projekt má 9 partnerů ze 4 zemí, vedoucím partnerem projektu je Masarykův onkologický ustav. Na závěrečné konferenci budou prezentovány výsledky projektu INTENT, které jsou zaměřeny hlavně na implementaci péče orientované na pacienta (Patient Centered Care). Posluchači se dozví o nově vyvinutém online nástroji, který pomáhá centrům hodnotit Patient Centered Care parametry.

24. kongres o ateroskleróze, 3. - 5. 12. 2020, online

Česká společnost pro aterosklerózu zve členy České onkologické společnosti na svůj tradiční kongres, který letos obsahuje i blok pro onkology. Členové ČOS mají registraci zdarma.  

Když léky ztrácí sílu a pravda je moc krutá
Zdenka Soukupová

Praha, 26. listopadu 2020. Tisková zpráva KVMO: Díky pokrokům v léčbě onkologové často doprovází pacienta po dlouhé měsíce a roky, kdy se snaží společně zastavit nebo zmírnit projevy onemocnění. Přesto u řady pacientů dojdou k momentu, kdy jsou konfrontováni s faktem, že další léčba už nepřinese prospěch a bude lepší ji ukončit. Sdělovat pacientům pravdu, odkrývat ji postupně, nebo najednou? Podle odborníků je dobré, aby pacienti pravdu znali, důležité ale je, aby jim informace byly předány citlivou formou.

Assessment and Treatment of Tobacco Dependence in Cancer Care 2021, online kurz 28. - 29. 1. 2021

Kurz Memorial Sloan Kettering Cancer Center "Assessment and Treatment of Tobacco Dependence in Cancer Care 2021" se uskuteční 28. – 29. ledna 2021 online.