Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1001 zrušit všechny filtry
Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

Jak mění personalizovaná medicína klinické studie? Přednáška na tato téma zazněla 14.  října 2020 v rámci 44. Brněnských onkologických dnů během satelitního sympózia s názvem Precizní onkologie - nové příležitosti a výzvy. 

Neutralizační protilátky v léčbě lehkého onemocnění COVID-19 u pacientů s onkologickým onemocněním

V současné době jsou v ČR dostupné neutralizační protilátky bamlanivimab (společnosti Eli Lilly) a koktejl protilátek kasirivimab a imdevimab (REGN-COV2, společnosti Regeneron a Roche) pro léčbu lehkého onemocnění COVID-19 u pacientů s vysokým rizikem zhoršení klinického stavu.

Z důvodu přetrvávající pandemie Onkologické a radiologické centrum Multiscan s.r.o. v Pardubicích oznamují přesunutí 10. ročníku konference Kontroverze v onkologii, která se měla konat letos 20. - 21. května 2021, na příští rok a sice na 19. - 20. května 2022. 

Masarykův onkologický ústav zavádí novou metodu k odhalení nádorů mozku

24.3. TZ MOÚ: Masarykův onkologický ústav zavádí novou metodu k odhalení nádorů mozku
Nejčastějším a současně nejagresivnějším mozkovým nádorem u dospělých je glioblastom. Masarykův onkologický ústav (MOÚ) ve spolupráci s ÚJV Řež a.s. (dříve Ústavem jaderného výzkumu) zahajuje rutinní vyšetřování s novým radiofarmakem 11C-Methionin, které pomůže tyto nádory mozku lépe odhalit a efektivněji léčit. 

Online kurzy zaměřené na gynekologickou cytologii, zejména pro patology, cytotechnology a gynekology. Celek tvoří 4 související online kurzy, které jsou akreditovány Českou lékařskou komorou dle Stavovského předpisu č. 16. a lze za ně celkem získat až 8 kreditů. Obsah je ke studiu zdarma, vydání certifikátu za úspěšné absolvování je zpoplatněno sumou 800 Kč.

4. Edukační workshop o karcinomu prsu, 25. března 2021

Sekce pro nádory prsu České onkologické společnosti ČLS JEP Vás zve na 4. Edukační workshop o karcinomu prsu dne 25.3. ve 14:00, online. Registrace na webu MEDWorld. 

„Integrace paliativní péče v onkologii aneb Kdo, kdy, kde a jak“ - seminář KVMO

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na webový seminář, jehož cílem je představit aktuální evidenci o efektivních modelech integrace paliativní péče v onkologii a doporučených postupech ASCO a ESMO pro tuto oblast péče.  Video bude dostupné 1. 4. 2021 – 31. 12. 2021.

Vychází 27. aktualizace Modré knihy ČOS

27. aktualizace Modré knihy vychází již tradičně v několika formátech. Můžete ji číst přímo na Linkos, stáhnout si pdf verzi celé Modré knihy nebo jednotlivých kapitol do svého počítače a nebo si můžete stáhnout Modrou knihu ve formátu e-Pub na své tablety a telefony. 

Jak snadno zvládnou a lehce se orientovat v elektronických informačních zdrojích pro lékaře krok za krokem - seminář KVMO

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na webový seminář, ve kterém se dozvíte, jak vyhledávat v PubMedu a Medviku a jak se orientovat v dalších informačních zdrojích v oblasti medicíny. Video bude dostupné do 31. 12. 2021.

Online setkání J.E.P. CLUBu na téma Telemedicína, ve čtvrtek 4. března od 17 hodin

Česká lékařská společnost J.E.P. Vás jménem prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc. srdečně zve na Online XIII. setkání J.E.P. CLUB, které se uskuteční ve čtvrtek 4. března 2021 od 17.00 hodin. Tentokrát na téma „Telemedicína - vzdálená budoucnost a současná realita“. Registrujte se předem. 

Vzdělávací webinář SGO ČLS JEP: Karcinom žaludku, 25.2. v 15 hodin.

Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP Vás zve na online vzdělávací webinář na téma Karcinom žaludku. Seminář se koná ve čtvrtek 25. února od 15:00 do 16:30, online v aplikaci Zoom. Účast na webináři je zdarma díky podpoře SGO ČLS JEP a společnosti Carbounion Bohemia, je však nutná registrace předem. 

Zapište si do diáře termín 45. ročníku Brněnských onkologických dnů a 35. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky: 13. - 15. 10. 2021. Více informací bude zveřejněno stránkách konference www.onkologickedny.cz a na Linkos začátkem března 2021.

Vychází číslo 1, ročník 34, časopisu Klinická onkologie

První letošní číslo časopisu Klinická onkologie úvodem přináší přehled vlivu patnácti let Národního onkologického programu České republiky na výsledky u solidních nádorů dospělých. Redakční rada dále upozorňuje na přehledovou práci o vzniku a významu sekvenčních variant mikroRNA v kancerogenezi, na původní práci zkoumající odkládání návštěvy při podezření na karcinom prsu u žen v České republice a na kazuistiku o skvamocelulárním karcinomu rekta u mladé ženy. 

Masarykův onkologický ústav přijme lékaře/lékařku v oboru psychiatrie

Masarykův onkologický ústav přijme lékaře/lékařku v oboru psychiatrie pro spolupráci formou DPP/DPČ/částečný pracovní úvazek pro zajišťování akutní psychiatrické péče u onkologických pacientů. Možnost nastavení pracovní doby tak, aby umožnilo bezproblémový souběh s pracovním poměrem nebo rodičovskou dovolenou. Předpokládáme týmovou spolupráci s lékaři a psychology MOÚ. 

Prevence a péče o extravazaci cytostatik krok za krokem - manuál

Stručný algoritmus prevence a péče o extravazaci cytostatik v návaznosti na text doporučení pro standardní péči. Manuál byl zpracován podle Doporučení pro standardní péči v rámci České republiky ze spolupráce Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti ČLS JEP, Onkologické sekce České asociace sester a Společnosti pro porty a permanentní katétry. (Klin onkol 2019).