Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1273 zrušit všechny filtry
8. konference PREVON, 4. 4. 2024, Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích

Dne 4. dubna se bude konat 8. ročník konference PREVON, která bude zaměřena na současnost a budoucnost screeningových programů v České republice. První část konference bude věnována hodnocení zdravotnických technologií (HTA) ve screeningu s aplikací na kolorektální screening a další programy.
Druhá část bude věnována projektům NSC na pomezí primární a sekundární prevence.

Vychází 30. aktualizace Modré knihy ČOS

30. aktualizace Modré knihy vychází již tradičně v několika formátech. Můžete ji číst přímo na Linkos nebo si stáhnout pdf verzi celé Modré knihy nebo jednotlivých kapitol do svého počítače. Modrá kniha je přístupná také ve formátu e-Pub pro vaše telefony a tablety. Tiskem nevychází. 

9. ročník konference KNOU, 17. - 18. 5. 2024 v Praze

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Česká urologická společnost ČLS JEP a Česká akademie urologie Vás zvou na již 9. ročník konference KNOU – Komplexní novinky v onkourologii, která se uskuteční 17. a 18. května 2024 v hotelu Andel’s na pražském Smíchově.

Preceptorship - Clinical up to date program for Urothelial Carcinoma, 25. - 26. 3. 2024, Praha

Sekce uroonkologie ČOS a společnost Merck vás zvou na interdisciplinární mezinárodní stáž zaměřenou na léčbu uroteliálního karcinomu (UC). Kurz je určen pro onkology zaměřené na léčbu UC. Kurzu se zúčastní onkologové z České republiky, Lotyšska, Litvy, Estonska, Maďarska, Slovenska a Polska.

19. Konference společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky 20. - 21. 6. 2024, Ostrava

Zapište si datum a registrujte se na výroční konference společnosti SROBF zaměřenou na aktuální informace v oblasti diagnostiky a terapie zhoubných onemocnění. Představena budou témata a inovace v oblastech neuroonkologie, uroonkologie, nádorů plic a ve fyzikálních aspektech. 

Jarní setkání LOKET 2024, 5. 4. 2024 v Lokti nad Ohří - přidán program

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha a Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP vás zvou na tradiční konferenci XXX. jarní setkání Loket 2024, Memoriál prof. Miroslava Rysky a 22. postgraduální kurz společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP. Tématy letošního ročníku jsou kontroverze v léčbě nádorů žaludku a limity multidisciplinárního týmu. Nově byl zveřejněn program.

Algoritmy péče o kůži onkologických pacientů - manuály pro sestry

Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti, Česká asociace sester, Společnost pro porty a permanentní katétry, Dialog-Jessenius o.p.s. a Zahojime, z.s. připravili stručné algoritmy péče o kůži onkologických pacientů. 

XXVI. setkání Klubu mladých onkologů, 14. - 16. 6. 2024, hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou

Sekce mladých onkologů a Klub mladých onkologů vás zve na Tradiční vzdělávací akci pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru. Letos bude zaměřena na pneumoonkologii. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování. Akce se koná v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů. Zapište si datum registrace zatím není otevřena. 

Léčba závislosti na tabáku u onkologických pacientů
MUDr. Kamila Zvolská, PhD.

Doporučení Sekce podpůrné léčby a péče České onkologické společnosti ČLS JEP, Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, Pracovní skupiny pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP a Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

Dokument prošel schválením výborů odborných společností a byl publikován v časopise Klinická onkologie

Kam nás posouvá to nejlepší z české a světové hematologie a hematoonkologie?

Ve dnech 17.–19. ledna 2024 se v hotelu Clarion v Praze konalo odborné setkání hematologů pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP. Do Prahy se sjeli hematologové z celé České republiky i zahraničí, aby si připomněli a sdíleli největší novinky, které zazněly v tomto oboru v prosinci loňského roku na kongresu ASH 2023 v San Diegu.

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie

V prvním letošním čísle časopisu Klinická onkologie najdete čtyři původní práce, tři přehledy a doporučení k léčbě závislosti na tabáku u onkologických pacientů. 

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje dvě výběrová řízení na obsazení vedoucích pracovních míst

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa: PRIMÁŘ/-KA ODDĚLENÍ ONKOLOGICKÉ CHIRURGIEVEDOUCÍ LÉKAŘ/-KA CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ. Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 1. března 2024 (včetně). 

UŽÍVÁNÍ TABÁKU Krátká intervence sestry v onkologické péči

Kouření po onkologické diagnóze významně ovlivňuje dobu přežití, účinnost léčby a kvalitu života. Materiál pro onkologické sestry pomáhající v intervenci u onkologických pacientů - kuřáků.

Konference Léčba závislosti na tabáku 2024, 9. 4. 2024 v Praze

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP Vás zve na konferenci. 

Interaktivní semináře KVMO: "Psychoonkologie v kostce pro lékaře"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na cyklus interaktivních seminářů s názvem „Psychoonkologie v kostce pro lékaře“ a podtitulem "Úloha psychiky pacienta a její podpory při léčbě těla". Seminář je připravován v Praze, Plzni, Brně, Olomouci a v Hradci Králové.