Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 806 zrušit všechny filtry
Předběžný program PragueONCO 2020 (29. - 31. 1. 2020 v Praze)

Byl zveřejněn předběžný program 11. pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2020, který se bude konat ve dnech 29.‒31. ledna 2020 a proběhne s mottem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“, pořádá společnost We Make Media, s. r. o. Registrace na konferenci je již aktivní. 

Zveřejněn program 9. ročníku IMPACT meetingu (5. 12. 2019 v Praze)

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb spolupořádají 9. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy. Akce je určena primárně pro lékaře a vědecké pracovníky věnující se imunoterapeutické léčbě nádorů a výzkumu v oblasti imunitního systému v nekomerční sféře.

Termíny odborných akcí 2020

Prosíme organizátory tuzemských odborných akcí, kteří již vědí termín konání pro rok 2020, aby jako každý rok na podzim, poslali na Linkos termíny a místa konání svých seminářů, kongresů a konferencí pro umístění do kalendáře na Linkos. Ulehčíte tím plánování dalších akcí. Můžete využít Formulář pro přidání nové akce, nebo poslat e-mail na správce webu info@linkos.cz. Děkujeme!   

3. ročník Edukačního semináře karcinomu prsu, 1. listopadu 2019 v Praze

Odborná akce shrnující nové poznatky z oblasti multidisciplinárního přístupu v řešení diagnostiky a terapie karcinomu prsu. Zveřejněn program.

V. ročník mezinárodní vědecké konference Společnosti pro porty a permanentní katétry. Uveřejněn program konference.  

Vychází nová čísla časopisu Klinická onkologie (ročník 32, č. 5 a Supplementum 2 RECAMO2020)

Páté letošní číslo se věnuje v šesti přehledech především maligním nádorům peritonea, dále redakční rada upozorňuje na přehledový článek o alopecii a na původní práci o lymfangioleiomyomatóze. Současně s číslem 5 vychází i třetí letošní supplementum RECAMO2020: cestou výzkumu rakoviny k aplikované molekulární onkologii III.

III. celostátní spondyloonkologické sympozium 11. 11. 2019 v Brně,

III. celostátní spondyloonkologické sympozium s podtitulem Nádory a metastatické onemocnění páteře – Nové trendy v léčbě onemocnění páteře je určeno pro všechny lékaře a sestry, kteří se setkávají ve své praxi s onkologickým onemocněním páteře. Cílem sympozia je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové
spolupráci.

První podzimní interaktivní seminář “Přehnaná očekávání” již 30. 10. v Plzni

Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů Vás zvou na podzimní interaktivní semináře s názvem “Přehnaná očekávání”. Semináře jsou pořádány v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů v Plzni (30. 10.), Hradci Králové (4. 11.), Brně (11. 11.), Olomouci (25. 11.) a v Praze (27. 11.). KAPACITA AKCE JE OMEZENA! registrujte se. Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem každé akce.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 9. 2019.

Konference „I slova léčí IV.“ : Specifika komunikace s onkologicky nemocnými a jejich blízkými, 20. 11. v Praze

Nezisková organizace Amelie, z.s. ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze vás zvou na konferenci, která bude zaměřená na komunikaci se specifiky jednotlivých profesí i týmů. V přednáškách a workshopech se dostane na podtémata jako jsou: sdělování diagnózy, doporučování pacientovi podpůrné péče psychologa a dalších pomáhajících profesí, komunikace na pracovišti a syndrom vyhoření pracovníků, komunikace v terminální fázi nemoci, intervize a supervize, časový prostor pro komunikaci atd.

Přednáška „Postoj k nemoci a jeho možný vliv na naše zdraví“ 8. října 2019 v Praze

První přednáška třetího kola cyklu #MysliProtiRakovine se uskuteční 8. října 2019 od 18:00 hodin na Univerzitě Karlově v Praze. Přednáška z oboru psychoneuroimunologie se soustředí na možnosti psychické podpory zdraví a prevence návratu onkologického onemocnění a je určena, jak pacientům a jejich blízkým, tak lékařům, sestrám a dalším zdravotnickým odborníkům, kteří se starají o onkologické pacienty.   

Zveřejněn program Jihočeských onkologických dnů, 17.-19.10. 2019

Nemocnice České Budějovice, a.s. si Vás dovoluje pozvat k účasti na prestižním onkologickém kongresu, kterého se každoročně účastní 400 lékařů z celé České republiky a 30 vystavujících farmaceutických firem. Letošní kongres bude zaměřen na téma diagnostika a léčba nádorů čípku děložního, těla děložního a nádorů vaječníků. K dispozici je program! 

11. ročník PragueONCO 2020, 29. - 31. 1. 2020

11. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2020 ve dnech 29.‒31. ledna 2020, a to již tradičně v Clarion Congress Hotel Prague. Kolokvium, které proběhne pod mottem: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům“, pořádá společnost We Make Media, s. r. o.

9. ročník imuno-onkologické edukace v rámci meetingu IMPACT, 5. 12. 2019 v Praze

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb spolupořádají 9. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy. 

ARCUS - onko centrum, z.s. vás zve na Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě v Louckém klášteře. Akce je určena pro lékaře, pro pracovníky ve zdravotnictví i onkologické pacienty. Záštitu nad kongresem převzala předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.