Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1122 zrušit všechny filtry
10. ročník konference Kontroverze v onkologii, 19. - 20. 5. 2022, Kunětická hora

Zveme vás na 10. ročník odborné konference zabývající se onkologickou problematikou. Hlavním tématem konference, kterou pořádá Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje, Multiscan s.r.o. jsou kontroverze v onkologii.

BOD 2022, 12. - 14. 10. 2022, BVV Brno

46. ročník Brněnských onkologických dnů a 36. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se uskuteční v termínu od 12. do 14. října 2022. Registrace k aktivní účasti bude spuštěna v průběhu dubna, termín zasílání příspěvků bude 15. června 2022. 

Vzdělávací seminář pro praktické lékaře a neonkology v rámci BOD 2022, 12. října 2022 v Brně

Brněnské onkologické dny a Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČSL JEP si dovolují pozvat praktické lékaře na pravidelnou vzdělávací akci: „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře,“ která se uskuteční dne 12. října 2022 v rámci Brněnských onkologických dnů. Podívejte se na program a přijeďte do Brna! 

Webinář Měření kvality péče v chirurgii kolorektálního karcinomu, 26. 4. 2022

Koloproktologická sekce ČCHS ČLS JEP a spol. Servier s.r.o. si Vás dovolují pozvat na odborný webinář: Měření kvality péče v chirurgii kolorektálního karcinomu. Webinář se bude konat v úterý 26. 4. 2022 od 17:30 hod.

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie

Vychází číslo 2 ročníku 35 časopisu klinická onkologie. V tomto čísle upozorňuje redakční rada na přehled o prognostických kritériích individualizované léčby hepatocelulárního karcinomu, na původní práci věnující se metabolickému syndromu u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk a na kazuistiku 60letého muže s dlaždicobuněčným karcinomem léčeného checkpoint inhibitorem v monoterapii, u kterého dochází k pozdnímu nástupu plicní a srdeční toxicity.

4. ročník Dne mladých onkologů 2022, 10. 11. 2022

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 4. ročník Dne mladých onkologů 2022 s podtitulem "Nalejvárna v 15 minutách" dne 10. listopadu, Vienna House Andel’s Prague. 

Vychází 28. aktualizace Modré knihy ČOS

28. aktualizace Modré knihy vychází již tradičně v několika formátech. Můžete ji číst přímo na Linkos, stáhnout si pdf verzi celé Modré knihy nebo jednotlivých kapitol do svého počítače a nebo si můžete stáhnout Modrou knihu ve formátu e-Pub na své tablety a telefony. 

XXIV. setkání Klubu mladých onkologů 24. - 26. 6. 2022, hotel Medlov

Tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru, letos zaměřená na novinky v diagnostice a léčbě nádorů jater, žlučových cest a pankreatu. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy. Akce se koná v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů se uskuteční 24. - 26. června 2022 v hotelu Medlov, Fryšava pod Žákovou horou.

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP. Informace o činnosti za rok 2021 a historické
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Informace předsedy Sekce podpůrné léčby členům sekce o činnostech a výstupech práce sekce v roce 2021. 

11. Psychoonkologické sympozium se bude konat až v roce 2023

11. Psychoonkologické sympozium na téma EMOCE jako součást onkologického onemocnění 2022, které se mělo konat 7. září 2022 bylo přesunuto na rok 2023. pro nový termín sledujte stránky Psychoonkologické sekce ČOS. 

Anonce podzimních seminářů KVMO: "Infekce a očkování u onkologických pacientů"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní semináře. Místa a termíny konání seminářů sledujte na
www.teoconsulting.cz.

XXVII. Jihočeské onkologické dny 2022 31. 3. - 2. 4. 2022, Jízdárna Český Krumlov

Nemocnice České Budějovice, a.s. si Vás dovolujeme pozvat na XXVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY, které se uskuteční 31. 3.–2. 4. 2022. Kongres se tradičně koná v Jízdárně v areálu českokrumlovského zámku. Pravidelně se ho účastní 400 odborníků z České a Slovenské republiky a přes 30 vystavujících firem. Letošní ročník bude zaměřen na diagnostiku a léčbu nádorů ledvin a varlat.

9. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu

Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni vás zve na již 9. kongres jater, žlučových cest a pankreatu, který pořádá ve dnech 19.-20.9. 2022 pod záštitou České chirurgické společnosti.

ESPERO. Intenzivní kurz komunikace závažných zpráv,  20. - 22. dubna 2022 v Praze

ESPERO je unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování závažných zpráv, komunikaci o ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.

Anagrelid – riziko trombózy včetně ischemické cévní mozkové příhody při náhlém přerušení léčby - Informační dopis pro zdravotnické pracovníky

CAVE! Státní ústav pro kontrolu léčiv by Vás rád informoval o závažném riziku trombózy včetně ischemické cévní mozkové příhody při náhlém přerušení antitrombotické léčby léčivými přípravky s obsahem anagrelidu. Bližší informace jsou uvedeny v příloze.