Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1216 zrušit všechny filtry
19. Zhoubný novotvar prostaty - online novelizace Modré knihy

Česká onkologická společnost přistupuje k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 15. 5. 2023 byla novelizována kapitola číslo 19. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY (C61). Důvodem změny je nově stanovená úhrada u enzalutamidu pro mHSPC a nmCRPC a schválení kombinované léčby darolutamid s docetaxelem ze strany EMA. 

Onkologická ambulance - Karlovy Vary hledá onkologa

Onkologická ambulance Karlovy Vary přijme onkologa. Ambulance se specializuje na poskytování ambulantní péče a provádění chemoterapií pro pacienty s onkologickými diagnózami.

XVIII. Brněnské hematologické dny, 7. - 8. 11. 2023

Hlavními tématy letošního ročníku jsou mikroangiopatické hemolytické syndromy a porucha krevního srážení; chronická lymfatická leukemie a některé další lymfoidní malignity. Podívejte se na první informaci s programem. Registrace nejpozději do 20. 10. 2023.

Program XXV. setkání Klubu mladých onkologů, 16. - 18. 6. 2023

Podívejte se na konečný program letošního ročníku tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru, letos na téma Pokroky v onkologii za posledních 5 let.

Doporučené postupy prevence nádorových onemocnění zohledňujících nosičství dědičných patogenních variant nádorových predispozičních genů

Pracovní skupina Onkogenetiky Společnosti lékařské genetiky (www.slg.cz) vydává Doporučené postupy prevence nádorových onemocnění zohledňujících nosičství dědičných patogenních variant nádorových predispozičních genů.

Umělá inteligence, výrazný pomocník u obrazové diagnostiky.
MUDr. Anna Chromcová

V současné chvíli dochází v diagnostice k mnoha nevynuceným chybám. Ty mohou mít za následek pozdější odhalení nálezu pacienta, tedy i pozdější nasazení léčby s menší nadějí na uzdravení a mnohonásobně vyšší cenovkou pro zdravotní systém. Zatímco dle běžných vyjádření se nepřesnost popisu u obrazových vyšetření okolo pěti procent, dle různých studií se nepřesnost pohybuje mnohem výše: až ve 25 % případů. Pomoci snížit toto číslo mohou mimo jiné doporučující systémy umělé inteligence, které pomáhají lékařům lokalizovat nález, zpřesnit tak popis a poskytnout lékaři okamžitý druhý názor.

EMOCE jako součást onkologického onemocnění. 11. Psychoonkologické sympozium

Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti při ČLS JEP vás zve na 11. Psychoonkologické sympozium na téma EMOCE jako součást onkologického onemocnění. Odborný program pro Vás připravili psychologové a lékaři z České onkologické společnosti při České lékařské společnosti J.E. Purkyně a jejich zahraniční kolegové. Vstup na sympozium je volný, bez poplatku.

IO fórum: Novinky a kontroverze imunoterapie napříč solidními nádory, 22. 9. 2023 v Praze

We Make Media, s.r.o. vás zvou ke třetímu ročníku diskuzního imunoonkologického fóra, které se bude zabývat novinkami a kontroverzemi imunoterapie napříč solidními nádory. Fórum proběhne 22. září v Grandium Hotel Prague.

Sekce podpůrné léčby a péče ČOS ČLS JEP Informace o činnosti za rok 2022 a historické
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Informace předsedy Sekce podpůrné léčby členům sekce o činnostech a výstupech práce sekce v roce 2022 a nejdůležitější výsledky práce sekce za předcházející období.

Letos se sejdeme na BOD 1. - 3. 11. 2023 na Výstavišti

Pozvánka od programového a organizačního výboru letošního 47. ročníku Brněnských onkologických dnů a 37. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční 1. - 3. listopadu 2023 v prostorách Výstaviště Brno. K dispozici je rámcový program, registrace k aktivní účasti je již otevřena, nahrát příspěvek do registračního systému je třeba nejpozději do 14. 7. 2023. Nejzazší termín pro on-line registraci k pasivní účasti je 17. 10. 2023. Pevně doufáme, že i tento rok zachováte naší tradiční akci přízeň. Těšíme se na osobní setkání s Vámi.

Symposium Kombinační léčba mRCC 2023, 10. 5. 2023 online

Společnost Ipsen Pharma ve spolupráci s MOÚ Brno a pod záštitou Sekce uroonkologie České onkologické společnosti Vás zve na online diskuzní sympozium. 

Nabídka zaměstnání

Oblastní nemocnice Příbram, a.s. přijme do pracovního poměru lékaře nebo lékařku do onkologické ambulance.

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie

V druhém čísle časopisu Klinická onkologie najdete dva přehledy, čtyři původní práce, dvě kazuistiky, jeden soubor kazuistik a také dvě přání k životním jubileím prof. MUDr. Jitky Abrahámové, DrSc. a prof. MUDr. Zděnka Adama, CSc. Číslo obsahuje i vzpomínku na MUDr. Evu Sirackou, DrSc. Na obálce redakční rada tentokrát upozorňuje na práce na téma biomarkerů jako prognostického a prediktivního faktoru u pacientů s hepatocelulárním karcinomem, dále na téma vybrané epidemiologické ukazatele zhoubných nádorů hlavy a krku na Slovensku a na jednu z kazuistik. 

Rozšiření úhrady PHESGO® pro pacientky s časným HER2 pozitivním karcinomem prsu

Od 1. 4. 2023 se u přípravku PHESGO® rozšiřuje úhrada pro pacientky s časným HER2 pozitivním karcinomem prsu1.

XXVI. Mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů 21. - 23. 9. 2023 v Olomouci

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP ve spolupráci se Spoločnosťou pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS vás zvou na 26. Kongres českých a slovenských osteologů ve dnech 21. - 23. září 2023 v Olomouci. Kongres je pojat co nejvíce v mezioborovém duchu, takže v programu jistě najdete mnoho oblastí, kde se péče o pacienty dotýká či prolíná.