Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 670 zrušit všechny filtry

Dne 30.1.2019 se konalo setkání zástupců společnosti patologů, onkologů a zástupců plátců (Svaz pojišťoven a VZP) na téma: Hrazení prediktivních vyšetření u onkologických pacientů. Závěr ze společného jednání byl přílohou zápisu ze zasedání výboru ze dne 12.2. 2019. Bylo dohodnuto, že zástupci všech zúčastněných organizací se budou opakovaně setkávat nad uvedenou problematikou. 

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie (ročník 32, č. 1)

První letošní číslo má jako hlavní téma zhoubné nádory penisu. Dále redakční rada upozorňuje na původní práci na téma vliv velikosti nádorové masy a stavu p16 na léčebné výsledky – dosažení kompletní remise u prospektivně sledovaných pacientů s nádory orofaryngu. Čtyři přehledy, tři původní práce, dvě kazuistiky a další zajímavé informace v prvním čísle časopisu Klinická onkologie. 

Imunoterapie: přítomnost a budoucnost - přednáška 19. 2. 2019 v 16 hodin Praha

Učená společnost ČR zve členy ČOS na přednášku PharmDr. Jitky Palich Fučíkové, Ph.D. (Ústav imunologie 2. LF a FN Motol, Sotio) s názvem I munoterapie: přítomnost a budoucnost. Přednáška se koná v úterý 19. února 2019 od 16 h v místnostech 205, 206 budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. 

Hledáme lékaře / lékařky

Nemocnice Nový Jičín a. s. - Komplexní Onkologické Centrum přijme lékaře/lékařku na oddělení klinické nebo radiační onkologie. Nemocnice Nové Město na Moravě hledá lékaře/lékařku na oddělení klinické onkologie. Podrobnosti v části Zaměstnání. 

Nemocnice České Budějovice, a.s. si Vás dovoluje pozvat na tradiční podzimní setkání onkologů Čech a Slovenska v Jízdárně v Českém Krumlově.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 1. 2019.

Zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny a zástupci České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se shodují na medicínské potřebě zajištění léčby při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu. Za účelem potřeby upřesnění odborných doporučení pro použití CDK 4/6 inhibitorů při léčbě postmenopauzálních žen s hormonálně pozitivním HER2 negativním neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu formulují toto SPOLEČNÉ STANOVISKO VZP ČR A ČOS JEP DOPORUČENÉ PODMÍNKY POUŽITÍ CDK 4/6 INHIBITORŮ PŘI LÉČBĚ ŽEN S HORMONÁLNĚ POZITIVNÍM HER2 NEGATIVNÍM NERESEKOVATELNÝM LOKÁLNĚ POKROČILÝM NEBO METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU.

Seminář KVMO: "Přehnaná očekávání", 11. dubna v rámci BOD

Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů Vás zve na interaktivní seminář v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů (KVMO), který proběhne během letošních Brněnských onkologických dnů. K dispozici pozvánka s programem. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že přípravek Lartruvo nemá být podáván novým pacientům, protože předběžné výsledky studie neprokázaly dostatečnou účinnost. Předběžné výsledky studie ANNOUNCE ukazují, že léčivý přípravek Lartruvo (olaratumab) v kombinaci s doxorubicinem není účinnější v prodloužení života pacientů s nádorem měkké tkáně než samotný doxorubicin.

Karcinom pankreatu-budeme umět čelit hrozbě 21.století? XXVIII. pracovní setkání zámek Zbiroh 2019, 5. dubna 2019

XXVII. Jarní pracovní setkání na zámku Zbiroh, pořádá Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Praha, HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP, Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů ČR. Vzhledem k pozitivním reakcím z loňského roku, organizátoři i letos jarní setkání ponechali v krásných prostorách zámku Zbiroh, pokračuje se tedy v tradiční atmosféře i duchu jednání, tak jak znáte z Lokte.

15. konference SROBF 19. - 21. 6. 2019, Hradec Králové

15. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky se koná ve dnech 19. – 21. 6. 2019 v Hradci Králové. Konference je zaměřena na nové techniky radioterapie a radioterapii v rámci multidisciplinární léčby.

XXII. setkání Klubu mladých onkologů, 14. - 16. 6. 2019, hotel Medlov

Klub mladých onkologů a Sekce mladých onkologů vás zvou na tradiční vzdělávací akce pro mladé onkology multidisciplinárního charakteru, letos zaměřená na novinky v diagnostice a léčbě nádorů ledvin, močového měchýře a prostaty. Poznatky jsou využívány v rámci přípravy k atestaci v oblasti onkologie a zahrnují aktuální trendy v molekulární patologii, chirurgii, klinické i radiační onkologii a možnostech vyšetřování.

Seminář pro praktické lékaře 2019: „Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře“

Brněnské onkologické dny, Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČSL JEP, Sdružení praktických lékařů České Republiky a Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP si dovolují pozvat praktické lékaře na pravidelnou vzdělávací akci: „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře,“ která se uskuteční dne 10. dubna 2018 v rámci Brněnských onkologických dnů. Akce bude probíhat v pavilonu „E“ brněnského výstaviště Veletrhy Brno a.s. (BVV) od 14,00 do 19,00 hod. Připravujeme pro vás velmi zajímavý program zaměřený zejména na problematiku onkologické prevence a protinádorové léčby, včetně stavů, se kterými se při onkologické léčbě může ve své ambulanci setkat i praktický lékař. První blok, pořádaný ve spolupráci se Sdružení praktických lékařů České Republiky a se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP,  se bude podrobně věnovat dispenzarizaci onkologických pacientů v ambulanci praktického lékaře. Další bloky tradičně připravila Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČSL JEP.

Brněnské onkologické dny 2019, 10.-12. dubna

Pozvánka k účasti na XLIII. ročníku Brněnských onkologických dnů a XXXIII. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční 10. až 12. dubna 2019 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 12. 2018. 
Připomínáme, že od 1. 1. 2019 dochází ke změně v organizaci sběru dat Národního onkologického registru.