Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 778 zrušit všechny filtry
Konference PreVOn 2018 se uskuteční 22.- 23. října v Praze

Tým Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky si Vás dovoluje pozvat na již třetí ročník konference PreVOn 2019, která se se koná 22.–23. října 2019 v TOP Hotelu Praha. Letošní konference se zaměří na aktuální stav a inovaci screeningových programů u novorozených dětí a na časný záchyt vybraných onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Nově budou představeny možnosti časného záchytu bronchogenního karcinomu.

PID and Malignancy, konference ESID Brusel 18. - 21. 9. 2019

Letošní ročník konference European Society for Immunodeficiencies (ESID) se věnuje primárním imunodeficiencím ve vztahu k malignitám. Konference je příležitostí prohloubit pochopení procesu, jakým immunodeficience ovlivňují onkologické pacienty, zlepšit celkovou léčbu pacientů a navázat novou spolupráci v této oblasti.

Konference České kooperativní skupiny pro nádory hlavy a krku, 11.-12. 10. 2019 v Táboře

Připomínáme registraci na konferenci, na níž Vás srdečně zve Sekce pro nádory hlavy a krku ČOS a Česká kooperativní skupina pro nádory hlavy a krku. Hlavními tématy konference budou 
resekční chirurgické okraje, definice HPV pozitivity, význam náhradních markerů, jejich sensitivita a specificita a aplikace na různých pracovištích a Sekce mladých lékařů a výzkumníků. Registrace je již otevřena. Časná registrace za sníženou cenu do 15. září 2019. 

XIV. Brněnské hematologické dny, 6. - 7. 11. 2019 v Brně

V rámci Brněnských hematologických dnů proběhne 6. listopadu Cyklus „Trombóza a krvácení – mezioborový problém“ a 7. listopadu 2019 Den o leukémiích, problematika chronické lymfocytární leukemie.

Psychoonkologická sekce ČOS Vás zve na své 10. Psychoonkologické sympózium 11. září v Olomouci

Psychoonkologická sekce ČOS Vás zve na 10. psychoonkologické sympózium, tentokrát s názvem: "Rakovina v rodině … v otázkách a odpovědích blízkým". Na semináři bude také představena kniha, kterou sekce připravila pro pacienty a jejich blízké. Uzavírka přihlášek je 31. srpna 2019. 

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 6. 2019.

Zprostředkování nabídky Mezinárodního programu partnerských měst Chicaga (Chicago Sister Cities International) na získání grantu k účasti na odborné lékařské konferenci o léčbě rakoviny prsu, která se bude konat v Chicagu v hotelu Marriott Downtown Magnificent Mile ve dnech 3. - 6. 10. 2019. Praha se stala partnerským městem Chicaga v r. 1990, kdy byl založen Pražský výbor na podporu spolupráce především v kulturní, vzdělávací a vědecké oblasti mezi oběma městy. Podmínkou je tedy, aby lékař měl trvalý pobyt v Praze. Přihlášku je třeba poslat on-line přímo Programu partnerských měst Chicaga do 19. července 2019! 

Přehnaná očekávání. Víme, jak jednat s pacienty?

V Medical Tribune vyšel článek o našem letošním interaktivním semináři, určeném pro mladé lékaře, který se uskutečnil 11. dubna 2019 v rámci 43. brněnských onkologických dnů. Tématem letošního workshopu byla přehnaná očekávání pacientů. I letos patřila k nejdůležitějším aspektům hlavně výměna zkušeností. Zveřejňujeme s laskaným svolením vydavatele. 

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie (ročník 32, č. 3)

Vychází číslo tři časopisu Klinická onkologie. V tomto čísle redakční rada upozorňuje na přehled na téma mikroRNA v mozkomíšním moku jako biomarker u pacientů s nádory mozku, na původní práci shrnující výsledky projektu PALINT o prevalenci symptomů úzkosti a deprese a jejich vliv na kvalitu života u pacientů v paliativní onkologické léčbě a na kazuistiku o neoadjuvantním užití hypertermické izolované perfuze končetiny v léčbě nediferencovaného vřetenobuněčného sarkomu dolní končetiny. Dva přehledy, tři původní práce, tři kazuistiky, dvě sdělení a další zajímavé informace ve třetím letošním čísle časopisu Klinická onkologie. 

Registrace na Jihočeské onkologické dny 2019 byla spuštěna

Na XXVI. Jihočeské onkologické dny, které se uskuteční 17. - 19. října 2019 se již lze registrovat. Přihlášky k aktivní účasti včetně abstraktu do 30. června a přihlášky k pasivní účasti do 1. 10. 2019. Letošní ročník je zaměřen na diagnostiku a léčbu nádorů vaječníků a nádorů čípku a těla děložního. 

XI. Celostátní konference paliativní medicíny 18. - 19. 10. 2019, Olomouc

Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny, která je určená lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. Budeme se věnovat novinkám v paliativní medicíně, zahraničním i tuzemským výzkumným projektům a poznatkům; dva zahraniční řečníci se budou věnovat aktuálním výzvám paliativní péče v evropském kontextu. Významná část programu bude zaměřena na téma rozvoje paliativní péče v nemocnicích i v domácím prostředí, kde v současné době probíhají systémové projekty řízené Ministerstvem zdravotnictví. Věnovat se budeme také hospicové péči a tématu terminálně nemocných pacientů v prostředí domácí, ambulantní a lůžkové péče.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 5. 2019.

Amélie vydává brožuru pro praktické lékaře a na podporu onkologicky a jinak dlouhodobě nemocných
Bc. Michaela Čadková Svejkovská

Pro ty praktické lékaře, kteří chtějí účinně pomáhat svým pacientům z řad dlouhodobě nemocných, připravila Amelie, z.s. brožuru s praktickými návody a informacemi z psychosociální oblasti. Udržet si přehled v rychle se měnícím prostředí sociální práce totiž není jednoduché a mnohdy ani reálné.

Registrace na 3.ročník odborné akce vycházející z novinek prezentovaných na nejdůležitějším onkologickém kongresu na světě - ASCO 2019 byla zahájena. 

Výbor České onkologické společnosti pravidelně zveřejňuje přehled stanovisek ČOS k jednotlivým správním řízením, která byla zaslána SÚKLu. Dne 12. 5. 2019 zaslal výbor ČOS stanovisko k přípravku Keytruda.