Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 1155 zrušit všechny filtry
Vychází Supplementum 1 Klinické onkologie

Supplementum 1 Klinické onkologie obsahuje sborník abstrakt XLVI. ročníku Brněnských onkologických dnů, XXXVI. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP) a konference Laboratorní diagnostika v onkologii 2022. Kromě abstrakt je součástí sborníku i rubrika Články ve sborníku/ Conference Papers, ve které jsou publikace spojené s přednáškou nebo posterem přihlášeným a přijatým k prezentaci na BOD. Tyto publikace prošly „peer-review“ recenzním řízením časopisu Klinická onkologie.

Webinář ERAS a jeho implementace v kolorektální chirurgii, 19. 10. 2022 od 15:00 hodin

Koloproktologická sekce ČCHS ČLS JEP a spol. Medtronic si Vás dovolují pozvat na odborný webinář: ERAS a jeho implementace v kolorektální chirurgii. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK. Webinář je ohodnocen 2 kredity a registrace je zdarma. Těšíme se na Vaši účast!

Onkologická klinika 2.LF UK a FN v Motole hledá lékaře / lékařku

Hledáme kolegyni nebo kolegu na pozici lékaře na naší onkologické klinice. Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol je jednou z největších onkologií v České republice. Má status Národního onkologického centra. Úzce spolupracujeme v rámci multidisciplinárních týmů s předními pracovišti zaměřenými na diagnostiku, prevenci a léčbu nádorových onemocnění dospělých. Rozvíjíme četné výzkumné programy včetně klinických, epidemiologických a translačních studií. Klinika je výukovou základnou pro pregraduální a postgraduální výuku. Úspěšný uchazeč se může zapojit do všech výše uvedených aktivit. Nabízíme rovněž možnost dalšího odborného rozvoje včetně PhD studia či práce směřující k vyšším akademickým titulům.

XVII. Brněnské hematologické dny, 1.- 2. 11. 2022, Brno

Zveřejněna Druhá informace s programem. Hlavními tématy letošního ročníku jsou plicní embolie a myeloidní leukémie. Registrace nejpozději do 16. 10. 2022.

Předseda představenstva společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice primáře onkologického oddělení

Písemné přihlášky doplněné osobním dotazníkem, stručným životopisem s přehledem dosavadní praxe, doklady o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, osvědčením a čestným prohlášením podle zákona č. 451/1991 Sb., doručte nejpozději do 31. 10. 2022 do 14:00 hod. Přečtěte si podrobnosti v celém inzerátu.  

Odborná konference Family Centred Care

První ročník odborné konference Family Centred Care – péče zaměřená na rodinu s podtitulem Efektivní zapojení rodinných příslušníků při poskytování zdravotní péče vážně nemocným dětem, se uskuteční dne 13. října 2022 od 13 do 19 hod. v Praze v Paláci ARA. Akci pořádá Nadační fond Dům Ronalda McDonalda pod záštitou Fakultní nemocnice v Motole a za mediální podpory Českého rozhlasu Radiožurnál.

Časná registrace na BOD končí již 25.září!

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se konec registrace na 46. Brněnské onkologické dny a 36. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční již za necelý měsíc, od 12. do 14. října v Brně. V případě, že jste se na konferenci ještě nezaregistrovali, máte stále možnost takto učinit za zvýhodněnou cenu, a to do 25. září 2022. Po uvedeném datu již bude registrace možná pouze na místě za zvýšený poplatek.

IO Fórum již tento týden

Diskuzní imunoonkologické fórum s podtitulem Novinky a kontroverze imunoterapie napříč solidními nádory
se koná v pátek 23. září 2022 od 9:00 hodin v Grandium Hotel Prague, Politických vězňů 913/12. Registrace na webu konference. 

Mírnění strachu ze smrti a umírání u našich pacientů

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
chtěli bychom vás požádat o vyplnění krátkého elektronického dotazníku (2 minuty), který se týká zásadního a málo řešeného tématu a tím je mírnění strachu a úzkosti ze smrti a umírání u našich pacientů. Dotazník je zcela anonymní a získané výsledky budou prezentovány na odborných onkologických fórech.

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice hledá lékaře

Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice hledá lékaře s atestací v oboru klinické onkologie a lékaře s atestací v oboru radiační onkologie nebo minimálně v předatestační přípravě. 

17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny

Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP vás zve na letošní 17. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny, které se budou konat ve dnech 1. – 3. prosince 2022 v Karlových Varech.  Přihlášení abstraktu k aktivní účasti je možné do 30. září.

4. ročník Dne mladých onkologů aneb nalejvárna v 15 minutách (aktualizace)

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 4. ročník Dne mladých onkologů 2022 s podtitulem "Nalejvárna v 15 minutách" dne 10. listopadu, Vienna House Andel’s Prague. Podívejte se na pozvánku s programem semináře.  

Podzimní semináře KVMO: "Infekční komplikace u onkologických pacientů" (aktualizováno)

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní seminář Infekční komplikace u onkologických pacientů, jehož cílem je seznámit lékaře s nejčastějšími infekčními komplikacemi u onkologických pacientů, jejich správnou terapií a možnostmi prevence. Seminář je připravován v Praze, Brně a Olomouci.

Online novelizace 28. vydání Modré knihy - Uveální melanom

Primární nitrooční nádory, u dospělých nejčastěji uveální melanom, nemají v 28. vydání Modré knihy svojí kapitolu, na kterou může být tato novelizace navázána. Jako samostatnou novelizaci 28. vydání Modré knihy zveřejňujeme kapitolu Uveální melanom. 

Online novelizace 28. vydání Modré knihy - kapitola 16. Zhoubný novotvar těla děložního (C54)

Kapitola 16. Zhoubný novotvar těla děložního (C54) byla novelizována. Došlo ke změně v podkapitole 16.3.1 Cílená léčba recidivujícího onemocnění, Kombinace pembrolizumabu s lenvatinibem.