Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 703 zrušit všechny filtry
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

Na 7. ročníku vzdělávacího programu Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře nechybělo ani velmi důležité téma lékových interakcí v onkologii. V přednášce se dozvíte o farmakodynamických, farmakokinetických a farmaceutických  lékových interakcích, interpretačních nesnázích a nejzávažnějších příkladech lékových interakcí.   
Vzájemné potenciální interakce cytotoxických léčiv a ostatních léčiv, interakce mezi protinádorovými léčivými přípravky a volně prodejnými léčivými přípravky nebo potravinovými doplňky a fytofarmaky by neměly být podceňovány.

Anonce podzimních seminářů KVMO: "Přehnaná očekávání"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve Česká onkologická společnost a Klub mladých onkologů na interaktivní seminář s názvem Přehnaná očekávání. Seminář je připravován v pěti městech (Brno, Plzeň, Hradec Králové, Olomouc a Praha) v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO (Kontinuální vzdělávání mladých onkologů). Registrujte se. 

MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Minulý měsíc proběhl 43. ročník Brněnských onkologických dnů a 33. ročník konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Z konference vám Linkos.cz již tradičně přinese přednášky pro praktické lékaře a rozhovory na aktuální témata pro pacienty a jejich blízké. Na připravovaná videa Vás zve předsedkyně Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, prim. MUDr. Milana Šachlová, CSc. et Ph.D.

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. 4. 2019.

VIII. ročník konference RANDE 2019, mezinárodní setkání příznivců na důkazech založených metod a postupů při ošetřování chronických ran a kožních defektů. 

Konzultační a vzdělávací portál Mujpacient.cz urychluje mnohdy obtížné rozhodování v léčbě onkologických pacientů
Monika Svobodová

Projekt Mujpacient.cz pomáhá v rozhodování o léčbě onkologických pacientů už 10 let. Konzultace je jednoduchá, rychlá a zdarma. Vše probíhá on-line a poradit se můžete v léčbě onkologického pacienta nejen v indikacích karcinomu prsu, plic, kolorekta, prostaty, ledvin a melanomu, ale také v případech neobvyklých, kontroverzních nebo raritních. Druhý názor na léčbu poskytují přední odborníci z oboru onkologie. Všechny lékařské případy jsou na stránkách publikovány anonymně a slouží jako inspirace pro další kolegy.

Zápis z Fóra onkologů konaného dne 26.4.2019 ve FN Motol
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Třetí obnovené setkání Fóra onkologů a zástupců zdravotních pojišťoven se konalo dne 24. dubna 2019 ve FN Motol. Pozváni byli zástupci KOC, zástupci regionálních onkologických pracovišť, zástupci MZ ČR, plátců péče a SÚKL. Na programu byla témata reakreditace KOC, prediktivní testování a úhrady v onkologii. Zveřejňujeme zápis i s prezentacemi. 

5. národní kongres o kolorektálním karcinomu se uskuteční o týden později, tedy 13. - 14. prosince 2019 v Praze.

Dne 13.3. 2019 se konalo setkání zástupců společnosti patologů, onkologů a zástupců plátců (Svaz pojišťoven a VZP) na téma prediktivní diagnostika u onkologických pacientů. Setkání navázalo na  předložené návrhy stratifikace výkonů pro laboratoře prediktivní diagnostiky se zohledněním algoritmu  testování a interpretace výsledků ze strany SČP ČLS JEP. 

13th International Gastric Cancer Congress 8. - 11. 5. 2019, Prague Congress Centre

Generální sekretářka konference Doc.Petra Tesařová nabízí volnou registraci pro české a slovenské onkology, chirurgy i gastroenterology na 13. mezinárodní kongres o karcinomu žaludku, který se bude konat 8.-11.5.2019 v Kongresovém centru v Praze. Počet míst je omezen, kontaktujte prosím, slečnu Pípalovou na adrese Nikola.Pipalova@c-in.eu.

Dotazník - průlomová bolest (PB) - připomínka

Připomínáme a žádáme pracoviště Komplexních onkologických center a odborníky z regionálních pracovišť, o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zmapovat reálnou situaci v diagnostice a přístupu k řešení průlomové bolesti v běžné onkologické praxi. Výsledky průzkumu využijeme k dalšímu rozvoji léčby bolesti u našich onkologických pacientů.

Vychází nové číslo časopisu Klinická onkologie (ročník 32, č. 2)

Krátce po Supplementu 1 vychází i číslo 2 časopisu Klinické onkologie. V tomto čísle redakční rada upozorňuje na přehled o oligometastatickém karcinomu prostaty, původní práci na téma gastrointestinální stromální tumory rekta s hodnocením dat národního registru a kazuistiku o Gorlinově-Goltzově syndromu. Tři přehledy, dvě původní práce, pět kazuistik a další zajímavé informace v druhém čísle časopisu Klinická onkologie. 

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 31. 3. 2019.

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Recentní publikace JAMA: pokračování v kouření po onkologické diagnóze je spojeno s nižší účinností first-line léčby a se zvýšenými finančními náklady.

U příležitosti zahájení Brněnských onkologických dnů časopis Klinická onkologie vydává Supplementum 1 se sborníkem abstrakt s názvem:  XLIII. Brněnské onkologické dny, XXXIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Laboratorní diagnostika v onkologii 2019. Sborník abstrakt. Sborník obsahuje i 7 článků.