Radiační onkologie

Radiační onkologie

Obsáhlá monografie přináší komplexní pohled na teoretické základy radiační onkologie, radiobiologii a radiologické fyziky.

Dále je zaměřena na problematiku léčby zhoubných nádorů v každodenní praxi a na speciální techniky radioterapie. Součástí publikace je i problematika dětské radioterapie a radioterapie u geriatrických pacientů, kvality v radiační onkologii, ekonomické aspekty a posudková činnost. Zabývá se také výživou onkologických pacientů v průběhu léčby, radiačně indukovanými nádory a prvky umělé inteligence v radioterapii. Kniha je určena především pro lékaře připravující se k atestaci z radiační onkologie, nicméně moderním způsobem rozšiřuje znalosti všech lékařů pracujících v onkologii a příbuzných oborech.

Klíčová slova
Radioterapie