Podzimní semináře KVMO: "Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na cyklus interaktivních seminářů s názvem „Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby“. Seminář je připravován v Olomouci, Brně a Praze. 

Odborný garant seminářů

  • Prof. MUDr. Tomáš Büchler PhD.
    Přednosta, Onkologická klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánky a oznámení

Registrace 

  • Registrace a přihlášení na semináře na www.teoconsulting.cz
  • Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem každé akce

Projekt KVMO v roce 2023 podporují