Podzimní semináře KVMO: "Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby"

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na cyklus interaktivních seminářů s názvem „Postup při zvládání nežádoucích účinků imunoonkologické léčby“. Seminář je připravován v Olomouci, Brně a Praze. 

Odborný garant seminářů

  • Prof. MUDr. Tomáš Büchler PhD.
    Přednosta, Onkologická klinika 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánky a oznámení

Registrace 

  • Registrace a přihlášení na semináře na www.teoconsulting.cz
  • Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem každé akce

Program a přednášející:

  • program a přednášející v jednotlivých městech se liší. Obojí najdete v jednotlivých událostech v kalendáři akcí:
  • Olomouc, Brno, Praha 

Anotace 

Imunologická léčba inhibitory kontrolního bodu se dnes uplatňuje u přibližně třetiny pacientů s nádory. Pokud chceme pacienty úspěšně léčit, musíme zvládnout toxicitu spojenou s aktivací autoimunitních procesů, k níž dochází u mnoha nemocných. Zvláště důležité je včasné nasazení kortikosteroidů, ale i dalších imunosupresiv. Právě rychlé zahájení léčby nekortikoidními imunosupresivy je hlavní změnou v doporučeních v posledních letech. Jak správně nasazovat a vysazovat imunosupresivní léčbu u pacienta s projevy toxicity inhibitorů kontrolních bodů? Nejen to se dozvíte na našem semináři.

Projekt KVMO v roce 2023 podporují