Protinádorová vakcína dendritickými buňkami naloženými Id proteinem u nemocných s mnohočetným myelomem interní analýza bezpečnosti podání.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: III. Nádorová imunologie

Číslo abstraktu: 039

Autoři: MUDr. Lenka Zahradová, Ph.D.; Mgr. Darina Očadlíková; Mgr. Lucie Říhová, PhD.; prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; MUDr. Viera Sandecká, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

1. Úvod
Nádorové buňky mají imunogenní povahu a buněčná imunita hraje při ochraně organismu proti nádorovému onemocnění jednu z klíčových rolí. Buňky imunitního systému jsou za jistých podmínek schopny nádorové buňky rozpoznat a v konečném důsledku je zničit. Jednou z perspektivních možností léčby nádorových onemocnění je proto imunoterapie, konkrétně použití protinádorových vakcín [1,2,3,4]…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008