1. psychoonkologické sympózium, Brno 2010

1. psychoonkologické sympózium, Brno 2010

Psychoonkologická sekce ČOS pod záštitou České onkologické společnosti ČLS JEP, Asociace klinických psychologů a České asociace sester pořádá pravidelně psychoonkologická sympózia. První ročník se konal ve Fakultní nemocnici Brno 8. září 2010. Přednášky psychoonkologů, psychiatrů, sociálních pracovníků a zdravotních sester k dospělé a dětské psychoonkologii, sesterské péči a k sociální problematice jsme ve spolupráci s portálem MojeMedicina natočili a můžete si je připomenout.

Seznam přednášek

Všechny přednášky si můžete poslechnout ve formě webcastu (video s prezentací)

Dospělá psychoonkologie

Dětská psychoonkologie

  • Komunikace s dětmi a jejich rodiči v situaci onkologického onemocnění (Mgr. Irena Vlčková, Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno) - pouze prezentace
  • Klinický psycholog na dětské onkologii (Mgr. Kristína Tóthová, Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno)

Sociální téma

Psychologické aspekty v péči o pacienty z pohledu onkologické sestry 

Přednášky byly natočeny ve spolupráci s portálem MojeMedicína.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter