Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost  

Seznam akcí, které jsou zrušeny nebo přesunuty v důsledku šíření infekce COVID-19 v ČR a následných opatření: 

XXVII. Jihočeské onkologické dny (22. - 24. 10. 2020) - přesunuto na termín 21. - 23. 10 2021
XXIII. setkání Klubu mladých onkologů (19.-21.6.2020) - přesunuto na termín 18.-20.6.2021
Kontroverze v onkologii (původně 21.-22.5.) - letos zrušeno a přesunuto na termín 20. - 21. 5. 2021
Brněnské onkologické dny (původně 22. -24. 4., poté 15.-16.10.)  - přesunuto na termín 13. – 15.10.2020 - POUZE ONLINE!
Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře (původně 22.4.) - akce pro rok 2020 zrušena, nový termín není znám
Interaktivní seminář "Komunikace o ukončování léčby", projekt KVMO (původně 22.4. ) - přetvořeno v online webinář  25.5.-30.9.2020
Výroční zasedání KLS a ČSCLL (původně 1.-3. dubna) - přesunuto na termín 7.- 9. října 2020

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 968 zrušit všechny filtry
Předsedkyně ČOS k současnému vývoji epidemiologické situace v ČR
Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Vážení kolegové zdravotníci, vážení pacienti a klienti onkologických pracovišť.

Dlouho jsem váhala, zda mám na stránky Linkos, které jsou stránkami České onkologické společnosti J. E. Purkyně, napsat pár vět, kterými budu jménem výboru ČOS reagovat na současný vývoj epidemiologické situace v ČR. Samozřejmě si uvědomuji prospěšnost komunikace. I potřebu především pro naše nemocné znát, jak situace na onkologických pracovištích vypadá. Ale odrazovala mě potřeba mnohých mediálních lékařů z jiných oborů, kteří se s nebývalou razancí a rádoby erudicí v epidemiologii vrhali do víru diskuse a mnohdy nadělali více škody než užitku.

Sekce podpůrné léčby si dovoluje v novém čísle časopisu Klinická onkologie upozornit na aktualizované doporučení pro standardní péči v oblasti extravazace (paravazace) cytostatik

V časopise Klinická onkologie vychází aktualizovaná doporučení k extravazaci (paravazaci) cytostatik pro standardní péči v rámci České republiky. Doporučené postupy přispívají k redukci rizika a následků extravazace. Individuálně na pracovištích může být rozsah doporučených intervencí rozšiřován.

Vychází číslo 5 časopisu Klinická onkologie

Vychází říjnové číslo časopisu Klinická onkologie. V tomto čísle redakční rada upozorňuje na přehledové práce o dlouhé nekódující RNA a karcinomu z renálních buněk a o systémové léčbě hepatocelulárního karcinomu. Mezi kasuistikami pak redakční rada na obálce upozorňuje na článek o prvním pacientovi  s COVID-19 na Slovensku. Na Linkos k dispozici včetně plných textů.

Základní kurz hojení ran pro onkology a onkologické sestry (nejen)

Setkáváte se ve své ordinaci s pacienty s nehojícími se ranami? Sekce podpůrné léčby, Česká společnost pro léčbu rány, Česká asociace sester a projekt Zahojíme zve lékaře a onkologické sestry k absolvování Základního kurzu hojení ran v rámci elektronické univerzity EUNI. Kurz je zdarma, je ohodnocen 4 kredity celoživotního vzdělávání lékařů a získal souhlasné stanovisko České asociace sester. Teorii i praktické informace o problematice hojení ran najdete v e-learningovém kurzu, jehož autorem je MUDr. Jan Stryja, Ph.D., člen výboru České společnosti pro léčbu rány.  

Změny v organizaci seminářů KVMO

Vhledem k epidemiologické situaci a souvisejícím opatřením dochází ke změnám v organizaci podzimních seminářů KVMO na téma „Komunikace o ukončování léčby“. AKTUALIZOVÁNO!

Stav národního onkologického registru ČR k 30. září 2020

Počet hlášených onemocnění do Národního onkologického registru k 30. září 2020.

Na základě pozitivních výsledků studie NOVAV aktualizujeme kapitolu 17. Modré knihy Zhoubný novotvar ovarií a tuby (C56-57), podkapitolu 17.1.2.2 "Pacientky, u nichž je předpoklad odpovědi na léčbu platinovým derivátem". 

Pozvánka na 44. online Brněnské onkologické dny (e-BOD 44)

44. Brněnské onkologické dny, které se měly konat v dubnu 2020 se uskuteční 13. – 15. října a to online. Podívejte se na program, přečtěte si dopis od organizátorů a registrujte se do  9. října 2020 na stránkách konference.  

12. pražské mezioborové onkologické kolokvium PragueONCO 2021 bude 20. - 22. ledna 2021

Navzdory koronavirové pandemii se i v příštím roce uskuteční 12. ročník PragueONCO. Již nyní si můžete zapsat do svých diářů termín jeho konání 20.–22. 1. 2021 a spuštění registrace 1. 10. 2020. Ať už proběhne formou klasického kongresu v hotelových prostorách Congress Hotelu Clarion, či virtuálně, můžete se těšit na hodnotný odborný program a přední české a zahraniční odborníky. Přípravy jsou v plném proudu. Brzy vám představíme předběžný program, na němž se podílejí prezident kolokvia prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., vědecký sekretář prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., koordinátoři jednotlivých sekcí i členové organizačního výboru, stejně jako jeho pořadatel a organizátor společnost We Make Media, s. r. o., jejímž úkolem je zajistit hladký průběh této významné akce i v současných nelehkých podmínkách.

Vychází supplementum časopisu Klinická onkologie

Online vychází první letošní supplementum časopisu Klinická onkologie, které se věnuje v osmi přehledech a třech původních pracích radioterapii. 

XXVII. Jihočeské onkologické dny se v roce 2020 konat nebudou

XXVII. Jihočeské onkologické dny, která se měly konat 22. - 24. října 2020 v Jízdárně v Českém Krumlově na téma Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat byly přesunuty na 21. - 23. října v roce 2021.

Student Ústavu zdravotnických disciplín Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě požádal o zprostředkování dotazníku pro odborníky na výše uvedené téma.  

Den mladých onkologů 11. 11. 2020 v Praze, aktualizovaný program

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 2. ročník Dne mladých onkologů 2020 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách".  Odborným garantem semináře je Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP. Byl azveřejněn aktualizovaný program semináře.

Konference PREVON 2020 byla zrušena!

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Praze bylo rozhodnuto o zrušení konference PREVON 2020. Organizátoři děkují za pochopení.