Podpůrná a paliativní péče - dotazník

Lékaře a lékařky oborů klinická onkologie, hemato-onkologie a radiační onkologie prosíme o vyjádření názoru a zkušeností z využívání spolupráce s týmy podpůrné a/nebo paliativní léčby a péče, ambulancemi paliativní medicíny, resp. paliatry. Dotazník byl připraven ve spolupráci se zástupci Sekce podpůrné léčby a péče ČOS, Psychoonkologické sekce ČOS a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Jeho vyplnění zabere 5-10 minut.