Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost  

Vyjádření výboru ČOS ČLS JEP k situaci související se šířením koronavirového onemocnění COVID-19 - určeno lékařům

Seznam akcí, které jsou zrušeny nebo přesunuty v důsledku šíření infekce COVID-19 v ČR a následných opatření: 

XXIII. setkání Klubu mladých onkologů (19.-21.6.2020) - přesunuto na termín 18.-20.6.2021
Kontroverze v onkologii (původně 21.-22.5.) - letos zrušeno
Fórum onkologů (původně 3.4.) - přesunuto, nový termín bude oznámen
Brněnské onkologické dny (původně 22. -24. 4.)  - přesunuto na 15. – 17.10.2020
Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře (původně 22.4.) - přesunuto na podzim
Interaktivní seminář "Komunikace o ukončování léčby", projekt KVMO (původně 22.4. ) - přetvořeno v online webinář  25.5.-30.9.2020
Výroční zasedání KLS a ČSCLL (původně 1.-3. dubna) - přesunuto na 7.- 9. října 2020

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 896 zrušit všechny filtry
prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Každý lékař, sestra či jiný zdravotník by se měl zajímat o kouření svých pacientů a u kuřáků alespoň krátce intervenovat. 

Medical Nutrition International Industry - mezinárodní asociace výrobců klinické výživy vypsala grant v hodnotě 30.000 EUR na projekty, které pomáhají v diagnostice a léčbě malnutrice u pacientů. Podmínky jsou popsané v příloze. Mohou se přihlásit jak jednotlivci,  tak i skupiny.

Právní pohled na problematiku úhrady tzv. nespotřebovaného balení  léčivého přípravku.

Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP vydává zprávu o stavu paliativní medicíny v České republice, obsahující základní epidemiologická data a charakterizující potřebu paliativní péče v ČR.

Výzva vládám, aby se zasadily o dostupnost paliativní péče ve svých zemích, která vznikla u příležitosti Evropského kongresu paliativní péče. 

TISKOVÁ ZPRÁVA, 18.2. 2013

VZP ČR bude proplácet léčbu nádorových onemocnění protonovým zářením pouze pokud bude prokázáno, že jde o jediné možné řešení.

Téma: Moderní postupy v radioterapii – nové možnosti léčby

Účastníci:

přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

ESMO nabízí příležitost k vzdělávacím a výzkumným pobytům  klinickým onkologům. Nabídka sahá od krátkých vzdělávacích návštěv na pár dnů, přes klinické programy od šesti týdnů do jednoho roku až po dvouletý translační výzkum. 

Výbor ČOS vyhlašujeme soutěž o nejlepší onkologickou práci za rok 2012. 

Kontrola dat na IBA MU ukázala vysokou kvalitu záznamů; nová data budou urychleně zpracována k publikaci na www.svod.cz. Do databáze NOR přibylo v r. 2010 více než 84 000 hlášení, maligních nádorů bylo hlášeno více než 77 000 (nárůst o cca 2 500 od r. 2009).

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Materiál vytvořený a autorizovaný členy Výboru ČOS ČLS JEP dne 20.11. 2012 na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Materiál je publikován na registrovaných portálech (www.linkos.cz, www.onconet.cz) a v časopise Klinická onkologie jako pilotní verze, u které se předpokládá další vývoj dle rostoucí dostupnosti relevantních dat.

MUDr. Michaela Matoušková

Společný metodický pokyn České urologické společnosti a České onkologické společnosti, stanovující pravidla intravesikální aplikace chemoterapie.  

Jana Svobodová

Netradiční přednáška o syndromu vyhoření zazněla na 3. psychoonkologickém sympóziu v Hradci Králové.

PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D.

Kvalita života psychoonkologa závisí na míře osobní spokojenosti a pohody s podmínkami vlastního pracovního života, závisí od postoje, zázemí, smyslu práce, dostatku vnitřních sil, podpory a pozitivní zpětné vazby. Přes všechna negativa a těžkosti je možné vnímat i na onkologii práci v roli klinického psychologa či psychoonkologa jako práci, která posouvá hranice kvality života – pacientům, ale také – odborníkům.

Mgr. Dagmar Švecová

Cílem paliativní péče je dosažení co nejlepší kvality života nemocných, jejichž nemoc již nereaguje na kurativní léčbu a také dosažení co nejlepší kvality života rodin vážně nemocných pacientů. Přehledná přednáška o cílech, prioritách a zásadách paliativní péče.