Lékař a multidisciplinární tým

Informace pro každodenní praxi i pro vzdělávání lékařů, včetně lékařů prvního kontraktu, sester, laborantů i nezdravotnických profesí, které jsou součástí komplexní péče o onkologicky nemocné.

Dohody ČOS s plátci péče v části Česká onkologická společnost  

Nejnovější články a videa

Počet nalezených článků: 844 zrušit všechny filtry

Aktualizovaný seznam členů atestačních komisí pro rok 2012 pro obor Klinická onkologie.

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Tímto sdělením chceme informovat o novém vzdělávacím programu v oboru chirurgické onkologie (onkochirurgie) v České republice, který od roku 2011 umožňuje chirurgům získat v této oblasti oficiální specializaci.

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Příspěvek je shrnutím materiálu zpracovaného ve spolupráci s Radou národního onkologického registru, který vypracoval Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity na základě datových podkladů všech regionálních pracovišť Národního onkologického registru ČR.

(Redakční pozn: materiál byl přílohou k zápisu ze schůze výboru ČOS konané dne 6.3.2012 ve FN Motol)

Stanovisko pracovní skupiny pro výživu České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Výzva k podání návrhů na získání grantu. Datum uzávěrky předložených návrhů je 20. dubna 2012.

Zelboraf je první a jedinou cílenou léčbou, která významně prodlužuje život pacientům s metastatickým melanomem s pozitivní mutací genu BRAF.

Léčivý přípravek Avastin získal schválení Evropské unie k léčbě žen s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníku v pokročilém stádiu.

Prosíme nejen mladé onkology a radioterapeuty, kteří se zabývají léčbou NSCLC, aby vyplnili 5 minutový dotazník ESMO do konce února a pomohli tak získat reprezentativní data z celé Evropy.

Nový komplexní vzdělávací program v oblasti výživy onkologických pacientů

Nadace Prof. Zdeňka Zadáka připravila komplexní vzdělávací program v oblasti výživy onkologických pacientů.

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Národní onkologický registr České republiky je jedinečný v rámci celé Evropské unie. Poslechněte si přednášku prof. MUDr. Jitky Abrahámové, DrSc.

Výbor ČOS vyhlašuje grant ČOS z prostředků Běhu naděje a ČOS.

Téma: Cílená léčba v onkologii v roce 2012

Účastníci:

přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Téma: Budoucnost cílené léčby v onkologii – realita a možnosti

Účastníci: přednostové onkologických klinik ČR nebo jejich zástupci, zástupci KOC, České onkologické společnosti ČLS JEP, VZP, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupci SÚKL.

Výzva ke spolupráci s Dobrým andělem je určena onkologům, sociálním pracovníkům, psychologům a dalším odborníkům pečujícím o onkologické pacienty. Máte-li mezi svými pacienty rodinu s dětmi, ve které některý její člen onemocněl onkologickou diagnózou a rodina se v důsledku nemoci ocitla ve finanční tísni, prosím, oslovte tuto rodinu ještě v těchto dnech a vyplňte své doporučení v Žádosti o pravidelnou finanční pomoc pro rodiny s dětmi. Rodina bude pak dostávat pravidelnou měsíční finanční pomoc z humanitárního Systému DOBRÝ ANDĚL. Všechny žádosti, které budou potvrzeny onkology a doručeny na adresu Dobrého anděla, budou okamžitě vyřízeny.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Ekonomický rozbor a indikační přehled radioterapie u karcinomu prostaty, který zazněl na Postgraduálním kurzu Karcinom prostaty od A do Z 7. dubna v Kampusu MU LF.