Druhý dopis předsedy Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP všem členům

Druhý dopis předsedy Sekce podpůrné léčby ČOS ČLS JEP všem členům

Předseda Sekce podpůrné léčby ČOS, která byla ustanovena s cílem „Zlepšení kvality života onkologicky nemocných“ během, ale i po onkologické léčbě, shrnuje ve svém druhém dopise dosavadní činnost a na základě proběhlých jednání o budoucí spolupráci definuje oblasti, které nová sekce aktuálně považujete za hodné větší pozornosti. 

Vážené a milé kolegyně, vážení kolegové,

Sekce podpůrné léčby České onkologické společnosti byla ustanovena s cílem „Zlepšení kvality života onkologicky nemocných“ během, ale i po onkologické léčbě.

V rámci naší společnosti jsou v dílčích oblastech podpory pacientů již dlouhodobě úspěšně aktivní Sekce preventivní medicíny, Psycho-onkologická sekce a Pracovní skupina pro nutriční péči.

S jejich představiteli a také představiteli Společnosti pro studium a léčbu bolesti, České společnosti paliativní medicíny, Onkologické sekce České asociace sester a společnosti Dialog-Jessenius jsme si potvrdili vzájemnou ochotu spolupráce podle potřeby navzájem. Pro naši primární aktivní činnost pak máme k řešení pestrou řadu rozličných témat s možností zaměření, jak vůči zdravotníkům, tak pacientům. Na základě dosavadních komunikací mohu nyní definovat tyto oblasti, které aktuálně považujete za hodné větší pozornosti:

  • Komplikace dutiny ústní a GIT, včetně nevolnosti a hepatotoxicity.
  • Hematologická toxicita.
  • Kožní komplikace.
  • Problematika průlomové bolesti.
  • Gonadotoxicita a sexualita.
  • Ošetřovatelské problematiky, edukace zdravotníků a pacientů.

Jedná se o témata velmi důležitá a děkuji za individuální zájem se jim v rámci naší sekce průběžně věnovat a zpracovávat. Mimo to proběhnou v rámci kongresu PraueOnco2019 krátká sdělení k tématu podpůrné léčby a péče, máme kvalitní zázemí v rámci portálu Linkos, rodí se idea specifického periodika zaměřeného na problematiky naší sekce, probíhá plánování výročního pracovního setkání v rámci BOD2019.

Kdokoliv se zájmem o spolupráci s naší sekcí je vítán ke kontaktu, ať už by byl přímo naším členem, či "jen" spolupracovníkem nebo sympatizantem.

s pozdravem a přáním dobrého dne

Samuel Vokurka

doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.
předseda Sekce podpůrné léčby ČOS ČSLJEP
Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

Dopis ke stažení v pdf