MUDr. Ing. Ján Breza ml., Ph.D.

FNsP akad. Dérera, Urologická klinika s Centrom pre transplantácie obličiek (Limbová 5, 833 05 Bratislava)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta