Dopis Hlasu onkologických pacientů k tématu očkování onkologicky nemocných

Dopis Hlasu onkologických pacientů k tématu očkování onkologicky nemocných

Vážená paní docentko,
dovolte, abychom se s Vámi podělili o zpětné vazby od pacientů, kteří se obracejí na jednotlivé pacientské organizace sdružené v platformě Hlas onkologických pacientů k tématu očkování chronicky nemocných (vč. onkologických pacientů). Musíme konstatovat, že situace je pro mnohé pacienty nelehká, nepřehledná a mnozí z nich pociťují frustraci a mnozí také nespravedlnost, a to zejména z následujících důvodů:

  • Nemohou dostihnout svého ošetřujícího onkologa (praktici zatím převážně nemají vakcíny), a tak vznikají velké rozdíly v přístupu k informacím a tolik žádaným speciálním kódům pro očkování. Výhodu mají samozřejmě pacienti, kteří mají nadstandardní vztahy a mobil na svého lékaře. Ostatní (pokud zrovna nemají kontrolu) se nedostanou k lékaři přes „centrální“ telefony, a to zejména, pokud jejich lékař je na ambulanci 1 – 2x týdně. Získat kód je přitom možné pouze do konce dubna.
  • Výklad podmínky „pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci“ je značně nejednotný. Máme příběhy pacientů, kteří tyto podmínky nesplňují (ani věk), a přesto dostali kód a naopak ti, co podmínku splňují a kódy nedostali.

Snažíme se pacienty uklidnit a doporučit, aby se nevzdávali a snažili se dostihnout svého lékaře, ale v některých případech cítí zástupci pacientů stejnou bezmoc jako oni. Vnímáme, že mezi pacienty sílí strach, protože již mnoho z nich zná někoho, kdo bojoval o svůj život v nemocnici a nebyl primárně považován za rizikového. Myslíte, že by pomohlo, kdyby ČOS vydala směrem k onkologickým pacientům nějaké ujištění, uklidnění, návod? Rádi bychom šířili mezi pacienty. Případně, je-li to možné, doporučení směrem k onkologům.

Zároveň bychom Vás chtěli informovat o tom, že plánujeme zrealizovat po roce další dotazníkové šetření mezi onkologickými pacienty o dostupnosti léčby a jejich reflexe roku pandemie. Bude vycházet z loňského dotazníku, pouze upřesníme některé otázky s pomocí sociologa a doplníme otázku na očkování. Také bychom chtěli během května/června t.r. oslovit veřejnost a připomenout nutnost preventivních prohlídek a screeningových vyšetření, které byly v posledním roce mnohými opomíjené.

Pokud byste uvítala ve výše zmíněných bodech on-line setkání se zástupci 11 organizací HOP, jsme určitě připraveni.

S pozdravem

                                                                                              PhDr. Ivana Plechatá

koordinátorka platformy HOP

Přečtěte si odpověď doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, předsedkyně ČOS ČLS JEP, na dopis PhDr. Ivany Plechaté.

Platforma HOP sdružuje 11 pacientských a podpůrných organizací hájící práva onkologických pacientů. 
Kontakt Hlas onkologických pacientů: ivana.plechata@hlaspacientu.cz, tel: 605 287 807, www.hlaspacientu.cz.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter
Klíčová slova
COVID-19; vakcinace / očkování