gemcitabin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika – antimetabolity, analoga pyrimidinu

Mechanismus účinku léku

  • Gemcitabin je v buňce metabolizován, metabolity inhibují některé enzymy zapojené do syntézy DNA. Metabolit může též být zapojen do syntetizované DNA, blokuje však připojení dalšího nukleotidu. Je indukována apoptóza

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze 30 minut, nejčastěji jednou týdně dvakrát každé 3 týdny nebo třikrát každé 4 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Gemcitabin způsobuje mírnou až střední ospalost. Pacienti by neměli řídit a obsluhovat strojů do doby, než se prokáže, že nemají příznaky ospalosti.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.