gemcitabin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika, antimetabolity, analoga pyrimidinu

Mechanismus účinku léku

Gemcitabin je v buňce metabolizován, metabolity inhibují některé enzymy zapojené do syntézy DNA. Metabolit může též být zapojen do syntetizované DNA, blokuje však připojení dalšího nukleotidu. Je indukována apoptóza

Registrované indikace

 • Karcinom slinivky břišní
 • Karcinom plic (NSCLC)
 • Karcinom prsu
 • Karcinom vaječníků
 • Karcinom močového měchýře

Způsob užívání léku

 • Nitrožilní infúze 30 minut, nejčastěji jednou týdně dvakrát každé 3 týdny nebo třikrát každé 4 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Gemcitabin způsobuje mírnou až střední ospalost. Pacienti by neměli řídit a obsluhovat strojů do doby, než se prokáže, že nemají příznaky ospalosti.

Informace o léku na informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku, včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby, nežádoucí účinky, informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL, je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je „Souhrn informací o přípravku“ určený odborníkům)

Užití léku v léčbě nádorových onemocnění dle doporučení ČOS (Modrá kniha)

(určeno odborníkům)

 • Primární nádory jater a žlučových cest (C22-24)
 • Zhoubný novotvar slinivky břišní (C25)
 • Zhoubný novotvar bronchu a plíce (C34)
 • Zhoubný novotvar měkkých tkání (C36, C38, 47-49)
 • Zhoubný novotvar kosti (C40-41)
 • Zhoubný novotvar prsu (C50)
 • Zhoubný novotvar pochvy (C52)
 • Zhoubný novotvar hrdla děložního (C53)
 • Zhoubný novotvar těla děložního (C54)
 • Zhoubný novotvar ovarií a tuby (C56-57)
 • Zhoubný novotvar varlete (C62)
 • Zhoubný novotvar močového měchýře (C67)
 • Zhoubný novotvar bez určení lokalizace (C80)
 • Zhoubné novotvary lymfatických tkání (C81-86)