volby 2023

Volební komise oslovila všechny nominované kandidáty a na základě souhlasu nominovaných sestavila kandidátní listiny do výboru a do revizní komise. Obě kandidátní listiny zveřejňujeme v souladu s harmonogramem voleb dne 23. 2. 2023. O Vaše hlasy se budou ve volbách ucházet tito...

Výsledky voleb

Zveřejňujeme výsledky voleb do výboru a revizní komise České onkologické společnosti ČLS JEP.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Volby 2023: zveřejněny kandidátní listiny do výboru a revizní komise ČOS

Dne 23. 2. 2023 byly v souladu s harmonogramem voleb zveřejněny kandidátní listiny do výboru a do revizní komise. Kandidátní listiny byly sestaveny na základě nominací od členů ČOS a následného oslovení nominovaných kandidátů volební komisí. Na základě souhlasu nominovaných sestavila volební komise kandidátní listiny. 

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do revizní komise ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru i revizní komise ČOS.

Medailónek kandidáta do revizní komise ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailonek kandidáta do výboru ČOS.

Medailonek kandidáta do výboru i revizní komise ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru i revizní komise ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Medailónek kandidáta do revizní komise ČOS.

Prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD, MHA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru i revizní komise ČOS.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Dne 28. ledna byly v souladu s harmonogramem voleb zveřejněny první profily kandidátů pro práci ve výboru a revizní komisi ČOS pro funkční období 2023 - 2027. Medailónky budou zveřejněny do 15. února 2023. Vyplnění medailónků je dobrovolné, na volebním lístku mohou být i členové ČOS, kteří nemají uveřejněn svůj medailónek na Linkos. 

Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Prof. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Volby do výboru a revizní komise ČOS 2023

V dubnu 2023 se uskuteční volby do výboru a revizní komise České onkologické společnosti ČLS JEP. Sledujte informace k volbám ve volebním modulu na Linkos.