Doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Přednosta Kliniky komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav

Atestace v oboru 

  • Klinická onkologie

Motivace ke kandidatuře

Vážené kolegyně a vážení kolegové, rozhodl jsem se znovu kandidovat do výboru ČOS, neboť bych chtěl zachovat kontinuitu práce a dále rozvíjet aktivity současného výboru. Primárně bych se rád zaměřil na níže uvedené oblasti: • delegování centrové léčby na okresní onkologická pracoviště, • zajištění dostupnosti indikačních komisí pro všechny onkologické pacienty včetně pacientů okresních onkologických pracovišť, • pokračování ve vyjednávání s plátci péče o úhradách zdravotnických výkonů onkologické léčby, • prohlubování mezioborové spolupráce. Mohu nabídnout aktuální zkušenosti z členství ve výboru ČOS, dlouhodobé zkušenosti jako přednosta Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ (dříve primář), ale také organizační schopnosti z pozice náměstka ředitele pro léčebně preventivní péče a zástupce ředitele v MOÚ. Mám také osobní zkušenost s ambulantním provozem, jak v komplexním onkologickém centru, tak s prací na okresní onkologické ambulanci. Děkuji Vám za podporu a Váš hlas.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023