doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

přednosta Kliniky onkologické LF OU a FN Ostrava

Atestace v oboru: 

  • Radiační onkologie

Motivace ke kandidatuře

Dobrý den, dovolte prosím, abych se představil.

Vystudoval jsem Fakultu elektrotechnickou ČVUT (2002) a 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (2004) v Praze. Po postgraduálním studiu jsem se v roce 2018 habilitoval v oboru onkologie na Masarykově univerzitě v Brně. Pracuji na pozici přednosty Kliniky onkologické LF OU a FN Ostrava. Mezi profesní zájmy patří radiobiologie a přesné ozařovací techniky v léčbě zhoubných nádorů i funkčních poruch.

Domnívám se, že prohlubování spolupráce poskytovatelů v rámci Regionálních onkologických skupin je klíčem k zajištění dostupnosti i kvality péče. Tu je potřeba systematicky měřit, závěry publikovat a nastavovat tak zrcadlo všem zúčastněným. Provádění akademických projektů zvyšuje prestiž a posiluje tak vyjednávací pozici celého našeho segmentu.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023