Doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Medailónek kandidáta do revizní komise ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové
koordinátorka ROS Královéhradeckého kraje

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie
  • Radiační onkologie

Motivace ke kandidatuře

Dovoluji si Vás požádat o hlas do revizní komise ČOS ČLS JEP, ve které pracuji již po 3. funkční období, v posledních dvou jako její předsedkyně. Během své odborné praxe jsem měla možnost poznat specifika práce, ale i potřeby onkologa v rámci krajského KOC Pardubice, regionálních ambulancí klinické onkologie společnosti Multiscan v regionu Pardubického kraje, ale nyní i KOC FN Hradec Králové. V současné době jsem koordinátorkou ROS Královéhradeckého kraje.

Za prioritní považuji především:

  • propojení jednotlivých pracovišť v regionu, nastavení těsné, kolegiální spolupráce mezi lékaři KOC a Regionální onkologické skupiny
  • delegaci centrové léčby na regionální pracoviště, včetně zajištění způsobu bezpečného elektronického předávání zdravotní dokumentace
  • těsnější spolupráce obou odborných společností základních onkologických oborů, SROBF a ČOS
  • zaměření se na motivaci mladých lékařů pracovat v našem oboru a zajištění adekvátních podmínek pro jejich odborný růst i uplatnění

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023