doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Přednosta Kliniky operační onkologie LF MU a MOÚ Brno

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie
  • Chirurgie

Motivace ke kandidatuře

V onkologii a především onkochirurgii se pohybuji již více než 30 let. Mou hlavní pracovní náplní je chirurgie nádorů prsu a maligního melanomu. Osobně jsem zaváděl v roce 1994 do praxe metodu sentinelových biopsií.

Obor onkologie mne vždy fascinoval nejen svými možnostmi, ale především úzkým propojením a návazností jednotlivých modalit. To je základní podmínkou úspěšnosti onkologické léčby, a tedy nutností je vzájemný respekt všech zúčastněných.

Toto se ve své praxi snažím vždy uplatňovat, ale současně se vždy budu snažit i prosazovat zájmy chirurgických oborů v onkologii, neboť i při všech pokrocích systémové terapie bude chirurgie vždy základním pilířem onkologické léčby.

Od roku 1992 jsem členem redakční rady časopisu Klinická onkologie - časpisu České a Slovenské onkologické společnosti. V redakční radě jsem pracoval od roku 1993 jako výkonný redaktor a od roku 2009 jako vedoucí redaktor. Domívám se, že je nutno zájmy tohoto časopisu nadále podporovat.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023