MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

zástupce přednosty pro LP, Onkologická klinika, Fakultní nemocnice FNOL

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie

Motivace ke kandidatuře

Jsem klinický onkolog a pátým rokem působím také jako primářka Onkologické kliniky FN v Olomouci. Napříč ČR čelíme nárůstu počtu pacientů a tedy i rostoucím nárokům na objem/cenu poskytované péče. Ráda bych osobně podpořila budoucnost a směr onkologie. Onkologie jako obor se nadále musí emancipovat, získávat mladé lékaře, šířit osvětu, prohlubovat multioborovou spolupráci na všech úrovních a zajistit dostupnost kvalitní onkologické péče pro potřebné bez ohledu na místo bydliště. Jako klíčové vnímám:

  • Popularizace oboru, vytvoření dostatečně velké základny lékařů k zajištění péče v centrech i mimo ně
  • Nastavení funkční struktury péče v regionech
  • Revitalizace systému úhrad léků, paragraf 16
  • Dostupnost a racionalizace inovativní terapie
  • Systém kontinuálního vzdělávání
  • Seberozvoj, supervize, prevence syndromu vyhoření lékařů
  • Důraz na otevřenou komunikaci a vzájemný respekt
  • Optimalizace podmínek pro klinické studie v ČR

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023