MUDr. Igor Richter, Ph.D.

Medailonek kandidáta do výboru i revizní komise ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Komplexní onkologické centrum, Krajská nemocnice Liberec; primář

Atestace v oboru: 

  • Radiační onkologie

Motivace ke kandidatuře

Onkologii se věnuji od roku 2005, kdy jsem nastoupil na Onkologickou kliniku VFN. Získané zkušenosti jsem následně využil a dále doplňoval v KOC Liberec, kde pracuji od roku 2006, v posledních 2 letech na pozici primáře. Mám také zkušenosti s fungováním ROC v Jičíně, kde jsem 3 roky pracoval s částečným úvazkem. Současně se věnuji vzdělávání studentů 1. LF UK, dále i jako garant oboru radiologické asistence na Technické univerzitě v Liberci.

Hlavní body, které bych v novém výboru rád prezentoval:

  • Jako jeden z mála kandidátů mimofakultního KOC, bych rád řešil možné specifické problémy těchto center
  • Budu se snažit o zachování dosavadního počtu KOCů v rámci blížící se reakreditace
  • Další prohloubení spolupráce KOC a ROC
  • Spolupráce s oborem tělovýchovného lékařství s cílem zahrnout pohybovou aktivitu jako součást podpůrné léčby onkologických pacientů
  • Možnost individuálně absolvovat povinnou stáž mediků z onkologie i v rámci nefakultních KOC

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023