MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové
- vedoucí ambulantního provozu

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie

Motivace ke kandidatuře

V současné době působím na pozici vedoucího ambulancí Kliniky onkologie a radioterapie FNHK. Mám zkušenosti s prací onkologa i mimo velké onkologické centrum, na regionální úrovni, a také s mobilní paliativní péčí. Pro následující období jsem si vytyčil tři oblasti, na které bych rád soustředil pozornost.

  1. Prohlubování spolupráce mezi ROC a KOC nejen na osobní úrovni mezi lékaři, ale i podpory na vyšší úrovni managementu.
  2. Výchova a podpora nových onkologů je dalším zásadním předpokladem k udržitelnosti kvalitní onkologické péče.
  3. Podpora, propagace potřeby kvality podpůrné a paliativní péče nejen na regionální úrovni, tak koncepčně formou stanovisek onkologické společnosti.

V období 2019-2023 jsem měl možnost, jako člen revizní komise ČOS, nahlédnout do fungování a činnosti onkologické společnosti. S vizí toho, že do důchodu daleko a s pohledem ,,mladého onkologa“, bych se rád podílel na aktivním směřování koncepce onkologické péče v ČR. 

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023