MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Vedoucí lékař ambulancí Kliniky komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie
  • Vnitřní lékařství 1. stupně

Motivace ke kandidatuře

Vážené kolegyně a kolegové,

dovoluji si Vás požádat o hlas do výboru ČOS, jehož jsem nyní členem. Můj pohled na problematiku onkologie v ČR se nemění:

  • Úzkou spolupráci ČOS a SROBF a stejně tak s dalšími odbornými společnostmi považuji ze elementární předpoklad rozvoje onkologie.
  • Řadu let pracuji na částečný úvazek na onkologických ambulancích mimo KOC a považuji za důležité, aby byla dlouhodobě používaná moderní protinádorová farmakoterapie uvolněna také pro tato pracoviště.
  • Velmi podporuji úzkou spolupráci regionálních onkologických pracovišť s KOC, která může dobře fungovat jen na základě kolegiality, vzájemného respektu a profesionality. Pracovněprávní provázání může být výhodou.
  • Považuji za normální, že je onkolog schopen pragmaticky indikovat léčbu lege artis i v závislosti na ekonomické situaci. Jinak hrozí, že to za něj bude dělat nějaký úředník či ekonom.
  • Kvalitu života onkologů považuji za stejně významnou jako kvalitu života našich pacientů.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023