MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Klinika komplexní onkologické péče
Masarykův onkologický ústav
zástupce přednosty pro LPP

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie

Motivace ke kandidatuře

  • Pracoviště KOC mají pacientům nabízet špičkovou péči v oboru, možnost konzultace v multidisciplinárních týmech, řešení komplikovaných případů.
  • Standardní léčbu mohou pacientům nabízet pracoviště ROC. Předání části centrové léčby do rukou lékařů ROC uvolní kapacitu KOC a současně zpřístupní léčbu většímu počtu pacientů.
  • Je důležité nadále prohlubovat spolupráci s praktickými lékaři, kteří mají nyní v kompetenci péči o onkologické pacienty po léčbě v remisi. Umožní to uvolnit kapacitu v KOC pro nové pacienty.
  • Důležitá je spolupráce pracovních skupin napříč KOC v ČR v tvorbě doporučených postupů, akademických studií a registrů.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023