MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D.

Medailónek kandidáta do revizní komise ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Onkologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha, zástupce pro vědu a výzkum

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie
  • Vnitřní lékařství

Motivace ke kandidatuře

Děkuji za vaši důvěru a za to že, jste mně nominovali. Onkologický pacient je pacient nás všech bez ohledu z jakého KOC, ROC či malé ambulance je. Nezapomínejme na pacientské organizace. Jsou našimi partnery a máme společné cíle. Spolupracujme, mluvme spolu, od základní onkologické péče, přes klinické studie a výzkum. Česká onkologie svoji kvalitou poskytované péče a organizací patří do vyspělé Evropy. Buďme si toho vědomi a dávejme to na vědomí, ať již pro další naše vzdělávání či pro zlepšení péče o pacienty. Svými zkušenostmi především lékaře, též z oblasti vývoje léčiv a regulátora, bych k tomu ráda chtěl přispěla.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023