MUDr.Martina Zimovjanová Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru i revizní komise ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

primářka Onkologické kliniky VFN a 1.LF UK Praha

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie
  • Radiační onkologie

Motivace ke kandidatuře

Působím 6.rokem na pozici primářky Onkologické kliniky VFN v Praze. Mám také 5-ti letou zkušenost z menší onkologické ambulance, dokáži posoudit možnosti péče o onkologicky nemocného na rozdílných pracovištích. Pro další úspěšný rozvoj české onkologie považuji za prioritní:

  1. Výchovu mladých lékařů včetně zajištění rezidenčních míst pro absolventy se zájmem o obor klinické/radiační onkologie v KOC.
  2. Další vzdělávání lékařů, sester, laborantů v oblasti specifické léčby, v podpůrné a paliativní terapii, zapojení nezdravotních profesí do péče o pacienta.
  3. Spolupráci KOCů při péči o nemocné s komplikovanými a vzácnými diagnosami, koordinace nemocných v rámci klinických studií.
  4. Spolupráci KOC a ROC, delegace centrové léčby na ROC u zavedených preparátů s příznivým bezpečnostním profilem.
  5. S MZ, SUKL a plátci péče zajistit časný přístup k inovativní léčbě, podporovat screening, zavést telemedicinu do dispenzarice, podporovat sběr dat do NOR a hodnocení nákladové efektivity v ČR.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023