MUDr. Michal Vočka, PhD.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, lékař

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie

Motivace ke kandidatuře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

kandiduji do výboru ČOS s cílem:

  • zlepšit podporu mladé generace odborníků, zvýšit podporu získávání zahraničních zkušeností, zjednodušit atestační přípravu, podpořit lepší napojení na výzkumná pracoviště, zvýšit atraktivitu oboru pro budoucí i současné mladé lékaře
  • usilovat o větší podporu vědecko-výzkumné práce a o pozvednutí mezinárodního postavení české onkologie
  • podpořit úzkou spolupráci a návaznost péče v komplexních centrech a na regionálních onkologických pracovištích pro dobrou dostupnost terapie
  • prosadit převedení některých dlouhodobě zavedených cílených protinádorových léčiv na regionální onkologická pracoviště
  • aktivně přispět k rozvoji tumor agnostické terapie a akceptaci/úhradě tohoto přístupu plátci zdravotní péče
  • rozvíjet komunikaci s dalšími subjekty, které se podílejí na komplexní péči o onkologicky nemocné

Děkuji Vám za podporu.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023