Prof. MUDr. Beatrice Mohelníková Duchoňová, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Zástupce přednosty pro výuku, vědu a výzkum
Onkologická klinika FN Olomouc

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie

Motivace ke kandidatuře

Onkologická léčba se stává velmi komplexním a multidisciplinárním tématem s neustále se zvyšující potřebou lidských i ekonomických zdrojů. Jako klíčové vnímám podporu právě těchto oblastí.

  • Podporu mladé generace odborníků, jejich zapojení do odborných aktivit, zvýšení atraktivity oboru pro budoucí i současné mladé lékaře
  • Kvalitní servis pro odbornou komunitu, širší informovanost členů společnosti o aktivitách ČOS i dalších národních i mezinárodních společností, novinkách a podporu jejich vlastního zapojení
  • Vzájemnou spolupráci mezi pracovišti, a to nejen KOC, ale i spádovými specialisty k zajištění kvalitní a dostupné péče pro stále narůstající objem pacientů
  • Posílení spolupráce s dalšími odbornými společnostmi a podporu multidisciplinární kooperace reflektující zvyšující se nároky stran diagnostiky a terapie
  • Transparentní a férové financování oboru se zajištěním úhrady nových i stávajících léků
  • Posílení vědecko-výzkumné práce a mezinárodního postavení české onkologie

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023