prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Onkologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Atestace v oboru 

  • Klinická onkologie
  • Radiační onkologie
  • Vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeologie

Motivace ke kandidatuře

Silnou stránkou naší onkologie je vazba na radiační onkologii a také centralizace do komplexních onkologických center. Pokroky v léčbě i rostoucí počet pacientů znamenají výzvu pro růst oboru. Potřebujeme nové lékaře, které si musíme vychovat. Silná onkologická pracoviště musí být na všech lékařských fakultách, aby dokázala oslovit dostatečný počet nastupujících lékařů. Dominance jedno nebo dvou center, která by stavěla ostatní onkologická centra v univerzitních pracovištích do pozice pracovišť druhé kategorie, by nedokázala zajistit péči po celém území, nedokázala by získat dostatečný počet nových lékařů a ve svém důsledku by vedla k fragmentaci péče a nakonec zániku oboru klinická onkologie. Tumor-agnostický přístup ukazuje nesmyslnost snah o parcelaci oboru a udržení integrity oboru klinická onkologie je pro mě prioritou. Řada z nás má současně i specializaci v radiační onkologii a posílení vazby na tento obor je stejně důležité jako udržení sítě center, které nám svět závidí.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023