Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD, MHA

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN v Plzni
děkan Lékařské fakulty UK v Plzni

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie
  • Radiační onkologie

Motivace ke kandidatuře

Co nabízím a čemu se věnuji:

V oblasti úhrad:

  • Účastnil jsem se většiny jednání s plátci , stál jsem u zrodu Společného stanoviska s VZP. Pravidelně oponuji rozhodnutí o podmínkách úhrady SÚKL Mým cílem je zajištění úhrady inovativních léčiv v čase co nejkratším po registraci v plné šíři jako v EU bez finančních limitů pro jednotlivá pracoviště.
  • Snažím se o decentralizaci podávání centrové léčby a umožnění jejího podávání v ROC.

V oblasti vzdělávání:

  • Připravuji společně s děkany ostatních lékařských fakult společný profil absolventa všech LF, který jasně definuje jeho kompetence. Připravuji společný profil absolventa v klinické a radiační onkologii, který předám ke schválení Výboru ČOS.
  • Nevzdávám snahu přílepkem k projednávaným zákonům vrátit klinickou a radiační onkologii mezi základní obory, tedy uzákonit jim společný kmen postgraduálního vzděláváni.
  • Jsem jedním s iniciátorů změny statutu IPVZ, kdy za lékařské fakulty bojuji o 8 míst v 15člené vědecké radě.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023