prof. MUDr. Luboš Petruželka CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Onkologická klinika VFN a ÚVN 1.LF UK
přednosta

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie
  • Radiační onkologie

Motivace ke kandidatuře

Mým cílem je

  • definitivně prosadit nový „molekulární“ pohled na vnímání nádorových onemocnění
  • zasadit se o zavedení nového rozměru onkologické péče vycházející z principů precizní a personalisované onkologie do klinické praxe
  • prosadit nové principy precizní onkologie na všech úrovních vzdělávacího procesu
  • aktivně přispět akceptaci nových principů precizní onkologie včetně tumor agnostické indikace plátci péče.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023