prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

Masarykův onkologický ústav
lékař a ředitel

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie
  • Lékařská genetika

Motivace ke kandidatuře

Vážené kolegyně a kolegové,

děkuji Vám za opětovnou nominaci pro volby do výboru ČOS a případně i za Váš hlas. Věřím, že pro rozvoj české onkologie mám co nabídnout. Čerpat mohu jak ze svých zkušeností z ambulantní praxe a řízení nemocnice, tak i z angažmá na poli evropské onkologie, kde působím ve Výboru pro akreditaci Organizace evropských onkologických ústavů a od loňska, jako první Čech, i v expertním výboru EU „Mise rakovina.“

Co mi leží na srdci:

  1. Návrat „Onkofóra,“ tj. transparentní komunikační platformy mezi výborem, vedoucími KOC, plátci a dalšími partnery.
  2. Návrat výjezdních zasedání výboru do regionů. Toto poznání nic nenahradí a posílí kontakt se členy.
  3. Zvýšit kredibilitu výboru u ostatních odborných společností.
  4. Podpora vzniku KOC v KK a většího zapojení ROC do onkologické léčby.
  5. Usilovat o další dotační výzvy pro KOC a ROC.
  6. Podpora kvality, cestou úhrad, standardů a zapojení pacientských organizací.
  7. Podpora klinických studií a prevence.
  8. Realizace NOP ČR 2030.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023