prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru i revizní komise ČOS.

Současné pracoviště a pracovní pozice

přednosta Kliniky radiační onkologie LF MU a MOÚ, Brno

Atestace v oboru: 

  • Klinická onkologie
  • Radiační onkologie

Motivace ke kandidatuře

Mé profesní začátky jsou spjaty se senologickou a onkologickou ambulancí v Hodoníně. Jsem držitelem odborné specializované způsobilosti nejen v oboru radiační onkologie, ale i v oboru klinické onkologie. Taktéž v obou oborech pracuji jakožto soudní znalec. V souvislosti s výše zmiňovanými odbornostmi pak patřím k průkopníkům konkomitantní chemoradioterapie, stereotaktické radioterapie a radiochirurgie.

V rámci pedagogické činnosti patří mé monografie a skripta (celkem 15) k základním vzdělávacím materiálům v oboru. Po vědecké a publikační stránce jsem úspěšným hlavním řešitelem tří grantů MZ, má kumulativní hodnota IF je 397 a H index činí 17.

V rámci činnosti výboru ČOS chci hájit objektivní postavení radioterapie v onkologické péči a společný postup v rámci postgraduálního vzdělávání.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2023